Goed nieuws om het jaar te beginnen : Europese bedrijven kunnen makkelijk 280 miljard frank per jaar besparen op reiskosten.
...

Goed nieuws om het jaar te beginnen : Europese bedrijven kunnen makkelijk 280 miljard frank per jaar besparen op reiskosten.Tot die bevinding komt tenminste Price Waterhouse, dat op vraag van American Express de politiek inzake binnen- en buitenlandse reizen van 77 Europese multinationals doorlichtte. In die branche gaan onwaarschijnlijke bedragen om. Groot-Brittannië bijvoorbeeld spendeert 980 miljard frank per jaar aan zakenreizen, Duitsland zelfs 3120 miljard. Een besparing van 280 miljard frank is dus niet eens vreselijk spectaculair. Zo blijkt volgens Price Waterhouse de administratieve afhandeling van onkostennota's van kaderleden dikwijls te omslachtig en dus te duur uit te vallen. Elke manager levert gemiddeld tot 20 onkostenrekeningen per jaar in, wat makkelijk tot de helft herleid zou kunnen worden. En zou móeten worden, want zo'n onkostenstaat kost tot 2300 frank aan administratieve verwerking, berekende het Duitse Wirtschaftswoche. Verder blijken interne reisafdelingen niet altijd even efficiënt te functioneren. Ze kennen de reismarkt onvoldoende, er worden te weinig scherpe prijsafspraken gemaakt met leveranciers en van globaal kostenbeheer is nauwelijks sprake. Ook aan het reisgedrag van de managers en kaderleden schort wat. En dan gaat het niet alleen over de noodzaak of overbodigheid van een aantal reizen en uitgaven. Wirtschaftswoche vlooide uit dat 16 % van de managers altijd eerste klas vliegt, 56 % onveranderlijk business. Bij treinreizen vlijt 71 % van de managers en 54 % van het middenmanagement zich neer in de hoogste klasse. Voor 66 % van de directieleden bestaan er geen richtlijnen voor de prijzen van een hotel, zelfs 50 % van het middenkader moet zich daar geen zorgen om maken. Misschien toch een beetje teveel van het goede ?Vraag is nu onder meer of het inhuren van een externe specialist in zakenreizen veel zuiniger zou zijn. De praktijk wijst dat alvast niet uit. Meestal omdat deze min of meer gespecialiseerde reisagenten werken op basis van een percentage of met andere woorden : hoe duurder de reizen, hoe hoger de commissie. Hoewel een aantal vaklui zich vandaag de dag als consultants verhuren aan grote bedrijven en werken op basis van een maandelijkse fee. Multinationals proberen ook op andere manieren de reiskosten binnen de perken te houden. Onder meer door het aanwerven van toplui uit de reisbranche. Zo engageerde Unilever anderhalf jaar geleden een ex-directeur van British Airways en vroegere manager van Hogg Robinson, een specialist in zakenreizen. De man zou het reisbudget van Unilever (17 miljard frank per jaar) moeten saneren. Het Duitse Siemens deed hetzelfde. In het vakblad Touristik Report hield de nieuwkomer voor dat het concern mits een strikte reispolitiek per jaar 4 miljard frank kan sparen. MARK VRIJENS ZAKENREIZEN Er kan nog veel worden bespaard.