De vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting ondergaat een belangrijke wijziging. Dat volgt uit het ontwerp van nieuwe programmawet dat op dit ogenblik wordt voorbereid.
...

De vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting ondergaat een belangrijke wijziging. Dat volgt uit het ontwerp van nieuwe programmawet dat op dit ogenblik wordt voorbereid. In de vennootschapsbelasting zijn meerwaarden op aandelen vrijgesteld van belasting. Althans voor zover het gaat om aandelen waarvan de dividenden in aanmerking komen voor de aftrek als 'definitief belaste inkomsten' (DBI-aftrek). Die aftrek is bedoeld om te vermijden dat dividenden twee keer worden belast. Dividenden worden normaal belast bij de vennootschap die ze uitkeert. Als ze ook nog eens belast zouden worden bij de vennootschap die ze ontvangt, ontstaat economische dubbele belasting. Om die te vermijden, mag de laatste vennootschap de ontvangen dividenden (bijna volledig) aftrekken van haar fiscale resultaat. Dat wordt de DBI-aftrek genoemd. Voor die 'DBI-aftrek' is logischerwijs vereist dat de vennootschap waarvan de dividenden afkomstig zijn, zelf aan een normale vennootschapsbelasting onderworpen is. Anders is er geen risico op dubbele belasting en moet er dus ook geen dubbele belasting vermeden worden. De DBI-aftrek verklaart ook waarom meerwaarden op aandelen vrijgesteld worden van belasting. De dividenden die een vennootschap ontvangt, blijven bij haar - onder invloed van de DBI-aftrek - zo goed als belastingvrij. Als een vennootschap aandelen verkoopt, zal de verkoopprijs de afspiegeling zijn van de winsten die de vennootschap in het verleden heeft opgepot. Die winsten worden nu niet in de vorm van belastingvrije 'dividenden', maar wel in de vorm van een 'meerwaarde' ontvangen. Het is daarom logisch dat ook die meerwaarde onbelast blijft. Voor deze vrijstelling van meerwaarden op aandelen is tot nog toe slechts vereist dat het gaat om aandelen waarvan de dividenden 'in principe' recht geven op de DBI-aftrek (en dus afkomstig zijn van vennootschappen die aan een normale vennootschapsbelasting onderworpen zijn). Niet vereist, is dat de DBI-aftrek ook daadwerkelijk kan worden toegepast. Daarvoor is bovendien vereist dat de participatie een zekere omvang heeft (minstens 10 % of met een aanschaffingswaarde van ten minste 2.500.000 euro) en dat de participatie gedurende minstens één jaar in volle eigendom behouden wordt. Deze bijkomende voorwaarden gelden tot nog toe niet voor de vrijstelling van de meerwaarden op aandelen. Ook bij aandelen die deel uitmaken van een kleinere participatie of die niet gedurende minstens een jaar aangehouden worden, blijven de meerwaarden belastingvrij. Daar komt nu verandering in. De minimale houdperiode van één jaar in volle eigendom wordt voortaan ook van toepassing verklaard voor de vrijstelling van de meerwaarden. Dat betekent dat aandelen waarvan de dividenden in principe in aanmerking komen voor de DBI-aftrek maar die niet minstens één jaar in portefeuille blijven, geen recht meer zullen geven op de meerwaardevrijstelling. Maar ze zullen niet aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting onderworpen worden. Ze worden belast tegen 25,75 procent. Ten aanzien van meerwaarden op aandelen zullen in de vennootschapsbelasting voortaan dus drie mogelijkheden bestaan. Ten eerste: een volledige vrijstelling wanneer de aandelen in principe in aanmerking komen voor de DBI-aftrek en ze minstens een jaar in volle eigendom behouden werden. Ten tweede: belasting tegen 25,75 procent wanneer de aandelen weliswaar in principe recht geven op de DBI-aftrek, maar ze minder dan een jaar in volle eigendom behouden werden. En ten derde: belasting tegen de normale tarieven van de vennootschapsbelasting, in alle andere gevallen. Parallel met de nieuwe regeling wordt in een bijzonder stelsel voorzien ten aanzien van aandelen die verhandeld worden door zogenaamde 'tradingvennootschappen', althans voor zover het gaat om aandelen die bij hen de aard van 'koopwaar' hebben. Onder bepaalde voorwaarden zullen die aandelentransacties voortaan behandeld worden zoals alle andere verhandelingen van koopwaar. Van een vrijstelling van belasting zal bijgevolg geen sprake meer zijn.De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog. www.fiscoloog.beJAN VAN DYCKDe vrijstelling van meerwaarden op aandelen is logisch.