Het dividendenseizoen staat voor de deur. Veel aandelenbeleggers krijgen daardoor weer te maken met de dubbele belasting op hun buitenlandse dividenden. Als ze van een niet-Belgisch aandeel een dividend ontvangen, wordt eerst in het buitenland een bronheffing ingehouden. Van het saldo gaat in België nog eens 25 procent roerende voorheffing af.
...

Het dividendenseizoen staat voor de deur. Veel aandelenbeleggers krijgen daardoor weer te maken met de dubbele belasting op hun buitenlandse dividenden. Als ze van een niet-Belgisch aandeel een dividend ontvangen, wordt eerst in het buitenland een bronheffing ingehouden. Van het saldo gaat in België nog eens 25 procent roerende voorheffing af. Het deel van de buitenlandse belasting dat uitkomt boven 15 procent, kunnen ze recupereren. Daarvoor zijn er drie potentiële scenario's. Het eenvoudigst is dat de belegger het dividend ontvangt waarvan de verlaagde buitenlandse voorheffing rechtstreeks is afgetrokken. Maar dat is niet mogelijk voor alle landen, en niet alle financiële instellingen bieden die mogelijkheid aan. Een tweede optie is dat de belegger de procedure zelf opstart om de bedragen te recupereren die hij te veel heeft betaald. Wie zich daaraan waagt, moet geduld oefenen: hij moet eerst de vereiste documenten opvragen bij zijn bank of de fiscus, ze invullen, ze laten ondertekenen door de bank en de fiscus, en daarna lang wachten, totdat ze hun weg hebben gebaand door het bureaucratische apparaat. De documenten verschillen van land tot land. De terugbetaling laat soms twee jaar op zich wachten. De derde mogelijkheid komt veel vaker voor: de belegger geeft zijn bank de opdracht de terugvorderingsprocedure op te starten. Hij betaalt daarvoor een vast bedrag per jaar of een bedrag per gerecupereerde lijn. De bronheffing op dividenden die worden uitgekeerd aan buitenlanders, bedraagt in Nederland 15 procent. In dat land valt dus niets te recupereren. Frankrijk heeft zijn heffing op dividenden die aan buitenlanders worden uitgekeerd, opgetrokken tot 30 procent. De belegger die de extra belasting recupereert, ziet zijn nettodividend stijgen met 21 procent. Het nettodividend zonder terugvordering bedraagt 52,5 procent van het brutodividend, tegenover 63,75 procent met terugvordering. Sinds 2012 kunnen buitenlandse beleggers aanspraak maken op de verlaagde bronbelasting van 15 procent, op voorwaarde dat ze daarvoor de vereiste formaliteiten vervullen. Dat kan bijvoorbeeld bij BNP Paribas Fortis, Bolero, KBC en ING, maar niet alle instellingen bieden die mogelijkheid aan. De dienst is ofwel volledig gratis (BNP Paribas Fortis of Bolero), ofwel betalend (een vast bedrag per jaar). Voordat de belegger een instelling kiest, moet hij wel beseffen dat het dividend slechts één onderdeel van het totale kostenplaatje is. Hij doet er verstandig aan ook rekening te houden met de transactiekosten en de eventuele bewaarkosten. In Duitsland bedraagt de bronheffing 26,375 procent. Dat betekent dat een Belgische belegger 11,375 procent kan recupereren -- of 8,53 procent, na de inhouding van de Belgische voorheffing. Aangezien er geen automatische inhouding mogelijk is, moet de recuperatie verlopen via een lange en langzame procedure, die ongeveer twee jaar in beslag neemt. Beleggers die de bedragen willen terugvorderen via hun bank, moeten doorgaans rekenen op een kostprijs tussen 15 en 150 euro per dividenduitkering. Bovendien zijn de meeste instellingen pas bereid daarvoor stappen te ondernemen als de brutodividenden een bepaald bedrag bereiken, gaand van 50 tot 1750 euro. Voor grote Duitse aandelen zoals BASF en Siemens wil dat zeggen dat een terugvordering pas interessant wordt voor beleggers die een individuele positie van meer dan 20.000 euro hebben. Zwitserland rekent een belasting van 35 procent aan op dividenden die worden uitgekeerd aan buitenlanders. Net zoals in Duitsland kan de recuperatie alleen achteraf gebeuren, maar de procedure levert in dat land vaak meer op, aangezien de terugbetaling betrekking heeft op 15 procent van het brutobedrag. De omstandigheden zijn vergelijkbaar met Duitsland, maar sommige instellingen vorderen geen bedragen terug uit Zwitserland. Aangezien ook de transactiekosten voor de beurs van Zürich erg uiteenlopen, is het soms interessant alleen voor Zwitserse aandelen een specifieke instelling te kiezen. Alle belangrijke banken en onlinebrokers hebben een akkoord gesloten met de Amerikaanse fiscus, waardoor in de Verenigde Staten automatisch een verlaagde belasting van 15 procent wordt geheven. Voor Argenta is dat nog maar sinds kort het geval. CÉDRIC BOITTE