"Buy-outs, schuldhefbomen, durfkapitaal, die woorden gebruiken wij hier niet meer. Wij hebben hier nog 1 product: groeifinanciering, om van bedrijven kampioenen te maken." Voorzitter Urbain Vandeurzen en CEO Koen Dejonckheere klinken zo ambitieus dat je er ietwat bang van wordt. Anderzijds, een beetje ambitie mag wel. De investeringsmaatschappij Gimv heeft niet zo'n schitterende tijd achter de rug. Een aantal belangrijke medewerkers zijn vertrokken, en enkele investeringen liepen slecht af, zoals de kippenverwerker Verbinnen Poultry Group of het tv-faciliteitenbedrijf Alfacam.
...

"Buy-outs, schuldhefbomen, durfkapitaal, die woorden gebruiken wij hier niet meer. Wij hebben hier nog 1 product: groeifinanciering, om van bedrijven kampioenen te maken." Voorzitter Urbain Vandeurzen en CEO Koen Dejonckheere klinken zo ambitieus dat je er ietwat bang van wordt. Anderzijds, een beetje ambitie mag wel. De investeringsmaatschappij Gimv heeft niet zo'n schitterende tijd achter de rug. Een aantal belangrijke medewerkers zijn vertrokken, en enkele investeringen liepen slecht af, zoals de kippenverwerker Verbinnen Poultry Group of het tv-faciliteitenbedrijf Alfacam. Financieel blijft Gimv gezond. Op de balans prijkt al jaren een eigen vermogen van een dik miljard euro, en schulden zijn er niet. In de kassa zit bijna 150 miljoen euro cash, een mooie munitievoorraad die Gimv kan combineren met 800 miljoen euro uit co-investeringsfondsen, opgericht met externe partijen. De resultatenrekening kreeg de nodige klappen, eigen aan een investeringsmaatschappij die moet meedeinen met het wel en wee van de bedrijven in haar portefeuille. Meerwaarden op die participaties mag Gimv optellen bij de winst, minwaarden moet ze aftrekken, ook al bestaan die enkel op papier. Het zorgde in deze crisisjaren voor de nodige ca0priolen in het rendement op eigen vermogen: een mooie 13,2 procent in het boekjaar 2010-2011, een duik naar min 2,1 procent het daaropvolgende jaar 2011-2012, en opnieuw een klim naar 3,2 procent in 2012-2013. Zulke hobbelige ritjes moeten nu tot het verleden behoren. Een jaar geleden kondigde Gimv een strategiewijziging aan. Voortaan zou de investeringsmaatschappij enkel nog de beste paarden in stal halen, potentiële winnaars die gemakkelijker over crisissen en andere hindernissen springen. De rekrutering zou focussen op vier groeisectoren: innovatieve industrie, duurzame stadsontwikkeling, gezondheidszorg en nieuwe consumentendiensten. Gimv zou veel tijd steken in de begeleiding van de bedrijven in zijn portefeuille. Voorbij zijn de tijden van geldgewin via financiële technieken, zoals de met schulden gefinancierde overnames. URBAIN VANDEURZEN. "Achteraf gezien lijkt het gezond boerenverstand, maar zo eenvoudig is het niet. Geld alleen brengt geen meerwaarde. Je moet samen met je bedrijf ook een groeitraject afleggen. Je moet meedenken over de strategie, het businessmodel en de operationele kant van de zaak." VANDEURZEN. "De waan van de dag zal hier niet spelen. Pure schuldhefbomen waren in de mode in de jaren vóór de financiële crisis, maar we doen het niet meer. Het zijn niet altijd onze meest gelukkige dossiers gebleken." KOEN DEJONCKHEERE. "Als een bedrijf te weinig groeit, heb je een schuldhefboom nodig om de investering rendabel te maken. Dat is jezelf goedpraten. Als een onderneming niet kan groeien, doen we de investering niet, punt. Gematigde schuldhefbomen sluiten we niet uit. Maar als we het enkel daarvan moesten hebben, zou onze toegevoegde waarde erg schraal zijn." VANDEURZEN. "Het is toch wel ingewikkelder dan dat. Het is zinvol te focussen, maar wat is dan die focus? Hoe wil je het verschil maken met je concurrenten, die ook willen specialiseren? En hoe kun je dat competitieve voordeel volhouden? Uiteindelijk kom je uit bij de deskundigheid en de kwaliteit van je organisatie." DEJONCKHEERE. "Coaching vergt inlevingsvermogen, maar is niet hetzelfde als de plaats innemen van het management. Onze job is die van professionele aandeelhouder, die voluit zijn rol speelt in de raad van bestuur. Daar gebeurt het voor ons, daar voltrekt zich de gedachtenstrijd. Het management blijft verantwoordelijk voor de uitvoering. Elk zijn stiel." DEJONCKHEERE. "Door zeer selectief te zijn, en bedrijven te zoeken die actief zijn in groeimarkten. Neem Punch Powertrain, dat automatische versnellingsbakken levert aan constructeurs van hybride en elektrische auto's, een niche met een enorme groei. Als wij leiders maken van zulke bedrijven, hebben die een strategische waarde, los van de toestand op de financiële markten of andere externe factoren. Er zijn veel mensen die voetbal spelen, maar niet iedereen heeft de ambitie om in de Champions League te spelen." DEJONCKHEERE. "Als wij een bedrijf loslaten, zal het sterker geworden zijn. En ja, dat hopen we te verzilveren." VANDEURZEN. "Een bedrijf doet niet alleen een beroep op Gimv om zijn groei te financieren, maar ook om expertise aan boord te halen of om verschuivingen in het aandeelhouderschap mogelijk te maken. Mijn eigen bedrijf LMS heeft altijd voldoende cashflow gehad om zijn groei te financieren. We hebben nooit een frank geleend. Toen in 1991 enkele aandeelhouders wilden uitstappen, heeft Gimv ze uitgekocht. Ook goede bedrijven kunnen nood hebben aan een externe aandeelhouder." DEJONCKHEERE. "Er zullen jaren zijn van meer, en jaren van minder. Dat zal afhangen van de exits en de economische toestand. Een rendement in twee cijfers moet het langetermijngemiddelde worden, ook in economisch moeilijke tijden. Als de langetermijnrente 2,5 procent is, en ons rendement moet daar minstens 8 procentpunt boven gaan, zal Gimv nogal wat meerwaarde moeten realiseren om dat te doen lukken. Maar we gaan ervoor." DEJONCKHEERE. "Een Angelsaksische speler zou die analyse maken en concluderen dat een dividend niet zo belangrijk is. Wij hebben aandeelhouders die kiezen voor de lange termijn. We hebben hen al twee keer een keuzedividend aangeboden. Twee keer heeft 60 procent van hen ervoor gekozen het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen. Daarmee zeggen ze: 'we zitten in Gimv voor de lange termijn'. Het duurt vijf tot negen jaar om van een bedrijf iets moois te maken." DEJONCKHEERE. "Wie in Gimv belegt, zal voor zijn geduld beloond worden." DEJONCKHEERE. "Totaal niet. We zijn een periode gedwongen geweest mee te doen aan zogenoemde veilingen, waarbij investeerders tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat doen we niet meer. We benaderen bedrijven zo veel mogelijk proactief. "Gimv is uniek omdat we zowel groeifinanciering bieden voor bestaande bedrijven, als durfkapitaal voor technologische start-ups. We hebben ook een voldoende lange adem voor vervolginvesteringen. In het biotechbedrijf Ablynx hebben we tot zeven keer geïnvesteerd. Weinigen kunnen dat. Veel durfkapitalisten zijn te klein, of zijn gebonden aan deadlines. Er is genoeg geld, maar ik zie te veel initiatieven met onvoldoende kritische massa om het lang vol te houden en expertise aan te trekken. Er is meer geld dan wijs geld." DEJONCKHEERE. "Dat kan. Maar door de fragmentatie missen we vooral de kans om onze bedrijven hogerop te brengen. Vlaanderen balt zijn beschikbare kennis en middelen te weinig samen. Gimv probeert daar iets aan te doen via zijn co-investeringsfondsen. Dankzij de extra vuurkracht van het Biotech Fonds Vlaanderen bijvoorbeeld, hebben we in totaal 35 miljoen geïnvesteerd in Ablynx. In het segment van het durfkapitaal is dat een immens bedrag. Dat is geen luxe, voor vele sectoren zijn de tijden veranderd. Vroeger moest een Belgisch bedrijf een Europese speler worden om gelijke pas te houden met de concurrentie. Vandaag moet het wereldwijd kunnen meespelen." DEJONCKHEERE. "Wat de Amerikaanse private equity voor heeft op ons, is een grote clustering van kennis, en daarom van kapitaal. Ik heb lang gehoopt dat het vele geld op de Belgische spaarboekjes zijn weg zou vinden naar de private-equitysector. Maar de crisis en enkele horrorverhalen hebben de mensen bang gemaakt. Toch denk ik dat veel spaargeld op termijn in de private equity zal terechtkomen. Nog even wachten, en het geld gaat weer vloeien. Op het moment dat mensen het meest klagen, is het ergste vaak al achter de rug."JOZEF VANGELDER"Gimv is uniek omdat we zowel groeifinanciering bieden voor bestaande bedrijven, als durfkapitaal voor technologische start-ups" Koen Dejonckheere