De naam Jacques De Meester is de schuilnaam van een tipgever van het Belgische gerecht. De Brugse procureur Jean-Marie Berkvens bevestigt zijn bestaan. Dankzij informatie van De Meester werd de Nederlandse politie op de hoogte gebracht van een transport van valse briefjes van duizend mark en honderd dollar (samen zo'n 15 miljard frank), dat in augustus van vorig jaar op weg was van Nederland naar België. Het transport werd onderschept in het Nederlandse Gorinchem.
...

De naam Jacques De Meester is de schuilnaam van een tipgever van het Belgische gerecht. De Brugse procureur Jean-Marie Berkvens bevestigt zijn bestaan. Dankzij informatie van De Meester werd de Nederlandse politie op de hoogte gebracht van een transport van valse briefjes van duizend mark en honderd dollar (samen zo'n 15 miljard frank), dat in augustus van vorig jaar op weg was van Nederland naar België. Het transport werd onderschept in het Nederlandse Gorinchem. De Nederlandse criminelen staan terecht voor de rechtbank van Utrecht. De 56-jarige De Meester verklaarde eerder anoniem (onzichtbaar, met een stemvervormer) voor het Utrechtse gerecht dat hij het beroep van premiejager al 32 jaar uitoefent. "Daar leef ik van. Ik los zaken op die politie en justitie niet kunnen oplossen. Ik deins nergens voor terug. Ik sta niet op een reguliere loonlijst en betaal geen belasting."De Brusselse strafpleiter Carl Bevernage(De Bandt, Linklaters & Alliance) denkt er het zijne over: "In Amerika is dat misschien mogelijk. De Belgische justitie heeft al onvoldoende middelen om zijn gerechtelijke experts fatsoenlijk te betalen, laat staan dat ze de levenswandel van dergelijke lui kunnen onderhouden." Lode Demeyere van de federale recherche in Brugge erkent dat hij met betaalde tipgevers werkt. "Zonder hen zouden we heel wat valsemunters niet kunnen vervolgen." Ook procureur Berkvens bevestigt dat hij een budget voor tipgevers heeft. "Maar daaruit besluiten dat er mensen zijn die hiervan een beroep maken, gaat te ver. Zulke riante premies keurt Justitie niet goed." De advocaten van de twee verdachten vinden dat De Meester niet gewoon een informant was. Hun cliënten waren het slachtoffer van uitlokking, zeggen ze: "Een informant luistert alleen. De Meester deed veel meer. Hij bemiddelde bij de totstandkoming van een transactie, hij overlegde over de bedragen, hij nam stalen in ontvangst, hij sprak een adres af voor de aflevering. Kortom: hij deed mee. Dat kan kennelijk in België, maar ik denk niet dat we dit soort cowboypraktijken in Nederland willen."Dat het Belgische gerecht in dit soort zaken over de schreef gaat, is een ervaring die advocaat Bevernage nog niet heeft meegemaakt. "Men is veel te voorzichtig. Iedereen weet dat elke advocaat van zo'n situatie gebruikmaakt om uitlokking te pleiten. Daardoor wordt het hele dossier waardeloos voor het gerecht." Bevernage vindt het normaal dat deze zaak achter de schermen wordt gehouden. "Voor dergelijke jobs doe je geen beroep op Vacature.com. Ze zijn van nature occult." Het ministerie van Justitie werkt overigens aan een nieuwe wet om deze speciale opsporingstechnieken in kaart te brengen. Procureur Berkvens toont zich verheugd: "De nieuwe wet zou min of meer een vertaling zijn van de bestaande praktijk. Dat is beter voor de rechtszekerheid, maar ook voor de verdediging. Dan kunnen deze technieken in alle openheid worden toegepast."Hans Brockmans, FEM/De Week