Sinds Turkije in 1995 met de Europese Unie een douane-unie aanging, ligt de Turkse economie volgens Bahadir Kaleagasi, vertegenwoordiger in Brussel van Tüsiad (het Turkse VBO), "voor 100 % in de lijn van de Europese wetgeving, niet alleen wat invoerheffingen betreft, ook op het gebied van concurrentiewetgeving, intellectuele eigendomsrechten, standaarden, certificeringen en consumentenrechten." Katarina Desmet, Vlaams economisch vertegenwoordiger in Istanboel van Flanders Inves...

Sinds Turkije in 1995 met de Europese Unie een douane-unie aanging, ligt de Turkse economie volgens Bahadir Kaleagasi, vertegenwoordiger in Brussel van Tüsiad (het Turkse VBO), "voor 100 % in de lijn van de Europese wetgeving, niet alleen wat invoerheffingen betreft, ook op het gebied van concurrentiewetgeving, intellectuele eigendomsrechten, standaarden, certificeringen en consumentenrechten." Katarina Desmet, Vlaams economisch vertegenwoordiger in Istanboel van Flanders Investment & Trade, beaamt volmondig: "De wetgeving is er, de toepassing is nog problematisch. Er zijn nog vaak onduidelijke, ad-hocreglementeringen. Er is wel een positieve spiraal op gang gekomen. De wet op buitenlandse directe investeringen is in 2004 sterk vereenvoudigd."Bart Van Malderen, topman van Ontex, de fabrikant van hygiëneproducten uit Buggenhout, ondervond "geen noemenswaardige problemen" sinds de overname van een fabriek in Turkije. "Volgens mij zijn ze mee, ze zijn zeer dynamisch," getuigde hij tijdens een Voka-seminarie over Turkije. Zelfs de bureaucratie vond hij niet ingewikkelder dan elders. "Turkije zit met een perceptieprobleem, na één jaar was de productiviteit in onze Turkse fabriek ongeveer dezelfde als in België."Balta kocht een wolspinnerij, Deceuninck verwierf een productie voor kunststofraamsystemen en Fortis nam in juli 89 % in Disbank, een bewijs dat de Turkse banksector volwassen is geworden. Die bedrijven vinden een toetreding van Turkije een goede zaak. Ook de procurement-reglementering beantwoordt aan internationale standaarden en dat is goed nieuws: alleen al aan infrastructuurwerken liggen er voor 30 miljard euro aan overheidsaanbestedingen klaar. Na structurele hervormingen van de economie, privatiseringen (van nationalisme waarmee ABN Amro in Italië geconfronteerd werd bij zijn overnamepoging van Banca Antonveneta, is in Turkije niets te merken) en het drastisch terugdringen van de inflatie (van 70 % in 2002 tot onder 10 %), groeit de Turkse economie met ongeveer 5 % per jaar (2004 was met 10 % een uitschieter). De bankcrisis van 2001 wordt gezien als het keerpunt voor de heropleving. In samenspraak met het Internationaal Monetair Fonds werd een aanzienlijk deel van de schulden weggewerkt. Naast enkele grote concerns die in de wereldtop meedraaien, groeit het aantal KMO's die vaak op zoek zijn naar partners voor kapitaal, innovatie en internationalisering. E.B.