Ik wil graag antwoorden op de brief van K. Bultinck in Trends van 03.10.1996. Wanneer een koppel (België) niet meer wenst samen te wonen, is "de ander" (Wallonië) steeds degene die de meeste fouten heeft gemaakt. De brief van de heer Bultinck is een klein voorbeeld van de slechte wil en blindheid van elk van beiden (Wallonië en Vlaanderen) om een volwassen debat te voeren over de toekomst.
...

Ik wil graag antwoorden op de brief van K. Bultinck in Trends van 03.10.1996. Wanneer een koppel (België) niet meer wenst samen te wonen, is "de ander" (Wallonië) steeds degene die de meeste fouten heeft gemaakt. De brief van de heer Bultinck is een klein voorbeeld van de slechte wil en blindheid van elk van beiden (Wallonië en Vlaanderen) om een volwassen debat te voeren over de toekomst.De Waalse pers heeft bij de moord op Dr. Van Noppen op geen enkel moment een communautair luchtje aan deze zaak gehangen, maar heeft evenals alle Vlamingen gerouwd en om rechtvaardigheid gevraagd. Een even objectieve reactie hebben en blijven enkele Vlaamse politici en persmensen bij de zaak Dutroux totaal missen.Wij hebben als bedrijfsleiders en bevolking nood aan enkele politiek hoogstaande mensen. Die zijn er zeker in de jonge garde en in alle partijen van het land. Die zullen er komen wanneer de eigen bevolking zijn eigen politici objectief zal bekritiseren en niet steeds staat te spuwen op de Waalse. Of denkt u dat Vlaanderen in zo'n betere toestand verkeert op het vlak van politieke moraliteit ? Door zijn reactie is het precies of de heer Bultinck onze Vlaamse politici witwast, hen vrijuit wil laten gaan en zoals bij het scheidend koppel, de oorzaak bij de ander zoekt.Zoals in de recente affaire rond Dutroux moeten Vlamingen en Walen krachten bundelen (cf. de families Russo, Lejeune én Marchal) om bepaalde zaken te doen veranderen. Het koppel kan problemen overkomen door samen naar oplossingen te zoeken.Hierbij enkele voorstellen en losse gedachten :Zoals minister van Defensie Poncelet onlangs deed : "Mea culpa." Haal eerst de balk uit uw eigen oog... Welke Vlaamse politicus zal durven doen wat Poncelet heeft gedaan ?Een ontegensprekelijk probleem in ons land is het gebrek aan communicatie. Een concreet voorstel : laat alle Vlaamse én Waalse kranten eenmaal per week lezersbrieven publiceren uit de andere regio, geen uitgekozen brieven natuurlijk, maar "at random" uitgeloot. Er zullen er nogal staan kijken... zowel over de positieve aspecten die Walen over het Vlaams dynamisme denken, over hetgeen zij eruit kunnen leren als over de talrijke dynamische kmo's die het Zuiden van het land telt.Vlamingen en Walen zijn verschillend, de federale evolutie is daarom ook een goede zaak. Zijn er te veel transfers van Noord naar Zuid, laten we dan oplossingen zoeken met deadlines : welke zijn de maatregelen die Wallonië zal treffen om zichzelf te helpen en wanneer worden ze uitgevoerd ? En indien Vlaanderen meer moet betalen voor bepaalde sectoren, vraag dan aan Wallonië om zich meer voor andere dingen in te zetten, ook al zijn dit niet-monetaire compensaties. Er hoeft daarom niet altijd tot regionalisering te worden overgegaan.Wat er ook met België gebeurt, één zaak staat vast. Vlamingen en Walen zullen altijd buren blijven en met elkaar moeten samenwerken. Een gescheiden koppel kan eventueel in het buitenland een nieuw leven beginnen en een streep trekken over het verleden of mekaar nooit meer zien. Walen en Vlamingen zullen dit nooit kunnen.Hoeveel Walen zien wij niet op onze Vlaamse terrasjes tijdens de vakantie, in Antwerpen, aan de kust, in onze pretparken ? En hoe fijn is het niet om in de Waalse Ardennen te gaan wandelen ? Hoeveel mensen zijn gelukkig getrouwd met iemand uit de andere regio ? En voor welke nationaliteit zullen zij en hun kinderen moeten kiezen indien men naar separatisme gaat ?Een federale staat met duidelijke regionale accenten willen zowel Walen als Vlamingen. Er zijn, naar mijn mening, in dit land niet meer dan 0,05 % mensen die rechtstreeks van de politiek leven als beroep. Het zijn de enigen die de laatste 20 jaar in hun eigen sector aan enorme jobcreatie hebben gedaan door allerhande nieuwe parlementen, regionale instituten, communautaire rellen enz. en dit op kosten van de bedrijven en de burger die er totaal geen vat op hebben.De tijd is rijp om onze politici in het oog te houden, om ze te controleren en streng te straffen wanneer dit noodzakelijk blijkt, maar ook om hen te vragen om en te helpen bij een nieuwe vorm van politiek. Wanneer Vlaanderen onafhankelijk zal zijn, zal West-Vlaanderen vragen om meer autonomie, zal Antwerpen de eigen rijkdomcreatie voor zich willen houden, zal Limburg het Wallonië van Vlaanderen worden... of dacht u dat onze juristen politici zich koest zullen houden ? Dierbare Belgische Burger, waak over uw toekomst, waak over degenen die u regeren, want politici hebben meer dan wie ook begrepen dat het beste voor hun eigen toekomst dit eeuwenoude citaat is : "Divide et impera".T.J., bedrijfsleider, Sint-Truiden.