FRANSEN, ITALIANEN, BRITTEN ACHTERNA?
...

FRANSEN, ITALIANEN, BRITTEN ACHTERNA?Vallen de Belgische bedrijven bij de heropbouw van Kosovo uit de boot? De Fransen, maar ook de Britten en de Italianen, positioneren zich nu al om een deel van de 100 miljard Belgische frank voor de heropbouw van de Joegoslavische provincie binnen te halen. Het Parijse Quai d'Orsay (Buitenlandse Zaken) en Defensie hebben met alle grote namen uit de Franse industrie een cellule d'urgence klaargestoomd om voor de Franse ondernemingen projecten te identificeren. Dat gebeurt op het terrein: vanuit een hoofdkwartier in de Franse KFor-zone, in het noorden van Kosovo, worden werknemers-reserve officieren uit concerns als Vivendi en France Télécom in Franse KFor-kampen ingezet om mogelijke infrastructuurwerken in kaart te brengen. Vanuit eenzelfde bekommernis heeft ook Syntec Ingénierie, de federatie van Franse studiebureaus, met betrokken Parijse ministeries een coördinatiecel opgericht. De Franse ambities reiken verder dan Kosovo, tot Macedonië, Albanië en zelfs Servië met zijn zwaar beschadigde olie- en energie-installaties. Naast de Britten die via ODA (Overseas Development Agency) hun voelhorens uitsteken, zijn de meest actieve concurrenten: het Italiaanse Antenna Adriatica, een groepering van bedrijven die in Bosnië de grootste contracten meepikt. Wat Bosnië betreft, was procurementagent Benimex uit Lommel het enig Belgisch bedrijf dat betrokken was bij financieringsprogramma's voor de heropbouw van Bosnië (zie Trends, 20 mei). De Confederatie Bouw neemt zich voor om ten aanzien van Kosovo wél initiatieven te nemen. Gedelegeerd bestuurder Robert De Muêlenaere van de Confederatie: "We zullen aankloppen bij minister voor Buitenlandse Zaken Louis Michel opdat de Belgische overheid deze keer niet afzijdig zou blijven. In Kosovo gaat het immers om kleine werven die perfect op maat gesneden zijn van onze kmo's." De Nederlandse regering stelt 200 miljoen gulden ter beschikking van bouwfirma's. De Europese bouwfederatie Fiec in Brussel werpt zich, samen met European International Contractors in Berlijn, op als doorgeefluik van de nationale bouwfederaties. Ze zullen informatie omtrent financieringsprogramma's van de Europese Investeringsbank en andere middelen van de Europese Unie doorsluizen en omgekeerd geïnteresseerde bedrijven begeleiden.