ln 2004-2005 ging Siemens België-Luxemburg over tot een grondige herdefiniëring van zijn vestigingsstrategie. De uiteindelijke beslissing: in elk van de drie regio's een hoofdsite behouden en satellietkantoren uitbouwen in de rest van het territorium. Doel: een grotere mobiliteit van de werknemers. De logische consequentie: de gebouwen aanpassen aan de moderne eisen voor communicatie, flexibiliteit, automatisch beheer van gebouwen en bereikbaarheid. Een diepgaande revolutie. Maar ze loont!
...

ln 2004-2005 ging Siemens België-Luxemburg over tot een grondige herdefiniëring van zijn vestigingsstrategie. De uiteindelijke beslissing: in elk van de drie regio's een hoofdsite behouden en satellietkantoren uitbouwen in de rest van het territorium. Doel: een grotere mobiliteit van de werknemers. De logische consequentie: de gebouwen aanpassen aan de moderne eisen voor communicatie, flexibiliteit, automatisch beheer van gebouwen en bereikbaarheid. Een diepgaande revolutie. Maar ze loont! In het nieuwe hoofdkwartier van Siemens België-Luxemburg aan de Marie Curiesquare in Anderlecht geldt een nieuwe benadering van het concept werkruimte, conform de globale mobiliteitsstrategie van de groep. "Wij denken al sinds 2001 na over die kwestie," zegt Roland De Coninck, mobility manager bij Siemens. "De aanleiding wast een analyse van de bezettingsgraad van de werknemers in verschillende sites. We zagen toen in dat de zogenaamde sedentaire functies een bezettingsgraad van 75 tot 80 % kenden. Concreet betekende dit dat we bijna 25 % van de kantooroppervlakte voor niets betaalden. Dat besef kwam hard aan."Alle departementen moesten vervolgens een raming maken van het aantal medewerkers en de ruimte die ze nodig hadden voor hun activiteit. Deze behoeften werden vergeleken met de data die beschikbaar waren via eFMS-software. Dit pakket, een project van de firma MCS, was door Siemens Real Estate geselecteerd als beheersinstrument. "We hebben eerst een diepgaande integratie van het concept dynamicworking doorgevoerd," legt De Coninck uit. "Intussen heeft al 74 % van de medewerkers van de groep de kans gegrepen om geregeld thuis te werken, of in de satellietkantoren van onze onderneming ( nvdr - Berchem, Gent, Herentals, Huizingen, Bergen en Namen). Dat beperkt het tijdverlies tussen woon- en werkplaats. In de nieuwe vestiging in Anderlecht gaan we echter nog veel verder: onze medewerkers hebben voortaan geen eigen kantoor meer. Ze zoeken hun plaats afhankelijk van het project waaraan ze werken en hun eigen behoeften. We zijn daar zeer soepel in." De nieuwe gebouwen werden uitgerust met geavanceerde technologie zoals voice over IP en wireless LAN. Zo volgen fax, printer en telefoon de medewerkers op basis van hun identiteit, ongeacht hun werkplek. "De enkele personeelsleden die nog een eigen kantoor hebben, werken volgens het cleandesk-principe, zodat anderen het lokaal kunnen gebruiken als zij er niet zijn," aldus De Coninck. De bedrijfstop lijkt deze werkwijze in ieder geval te waarderen. Het Duitse hoofdkwartier van Siemens Real Estate heeft de Belgische oplossing gepromoveerd tot wereldwijde standaard voor de hele groep.