Waarmee moet de Nederlandse economie over tien jaar haar brood verdienen? Welke normen en waarden bepalen morgen de samenleving, en wat moet de overheid daarmee? De Nederlandse regering heeft al ruim 25 jaar haar eigen denktank die zich het hoofd breekt over dergelijke vraagstukken. Deze Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is zeven hoogleraren sterk, en Jules Theeuwes, columnist van Trends (zie blz. 115), is de r...

Waarmee moet de Nederlandse economie over tien jaar haar brood verdienen? Welke normen en waarden bepalen morgen de samenleving, en wat moet de overheid daarmee? De Nederlandse regering heeft al ruim 25 jaar haar eigen denktank die zich het hoofd breekt over dergelijke vraagstukken. Deze Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is zeven hoogleraren sterk, en Jules Theeuwes, columnist van Trends (zie blz. 115), is de recentste aanwinst van het gezelschap. Het kabinet- Balkenende benoemde Theeuwes eind december 2002 voor een periode van vijf jaar. Theeuwes is een doorgewinterde econoom, én oorspronkelijk Belg. De Kempenzoon uit Noorderwijk haalde zijn economische kennis bij de Ufsia en de KU Leuven, en promoveerde in 1975 in het Canadese Vancouver. Arbeidseconomie, vergrijzingvraagstukken en het mededingingsbeleid zijn zijn geliefkoosde onderwerpen. Theeuwes trok in 1976 naar Nederland om er een academische carrière uit te bouwen, en koos wegens administratief gemak voor de Nederlandse nationaliteit. Hij werd onder meer hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, hoogleraar economie aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden en gastdocent aan Stanford University. Tussen 1998 en 2002 was Theeuwes directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Die post ruilt hij nu in voor twee nieuwe functies: drie dagen per week als lid van de WRR, de rest als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Theeuwes: "De WRR denkt na over brede maatschappelijke problemen voor de volgende tien tot twintig jaar. We verlaten dus de waan van de dag, en gaan daarbij multidisciplinair te werk."Vraag is of de regering ook wat met dat werk doet. "De regering moet in elk geval reageren op de rapporten die we schrijven, en integreert de bevindingen soms in het beleid," aldus Theeuwes. "Begin de jaren negentig schreef de WRR dat de arbeidsparticipatie veel te laag was in Nederland. Toen Paars I begon, was 'werk-werk-werk' een hoofddoelstelling." D.K. [{ssquf}]Jules Theeuwes (58). Was: directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Is: lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Vrije tijd: Britse en Amerikaanse literatuur, film."De WRR denkt na over brede maatschappelijke problemen voor de volgende tien tot twintig jaar."