Aan de herinvlagging van de Belgische vloot - goed voor 117 schepen en een brutotonnenmaat van 5,8 miljoen ton - gingen jarenlange onderhandelingen vooraf. Die leverden op het nippertje resultaat op. Volgens directeur Marc Nuytemans van de Belgische Redersvereniging ( BRV) vlaggen eerstdaags zowat veertig schepen in.
...

Aan de herinvlagging van de Belgische vloot - goed voor 117 schepen en een brutotonnenmaat van 5,8 miljoen ton - gingen jarenlange onderhandelingen vooraf. Die leverden op het nippertje resultaat op. Volgens directeur Marc Nuytemans van de Belgische Redersvereniging ( BRV) vlaggen eerstdaags zowat veertig schepen in. Mogelijk nog belangrijker is dat het Luxemburgse scheepsregister, waar het merendeel van de Belgische schepen nu staan ingeschreven, niet verdwijnt. De Luxemburgse minister van Transport Henri Grethen verklaarde "geïnteresseerd" te zijn in het voorstel van de Belgische reders om te streven naar een gemeenschappelijk Belgo-Luxemburgs register. Daarop polsten de reders ook de Nederlandse administratie, waar het idee bespreekbaar werd geacht. Als de samenwerking zou lukken, zou dat de voorbode kunnen zijn van een Europees scheepsregister. Momenteel werkt dat niet, bij gebrek aan fiscale harmonisatie. De Europese Commissie bepaalt wel dat de forfaitaire winstbelasting overal ongeveer gelijk moet zijn (één euro per 1000 ton per jaar voor de eerste 1000 ton, degressief), maar het ene land heft op die berekende winst 33 % en het andere 12 % belastingen. Het Belgische en Luxemburgse register zijn daarentegen vrij complementair. De nieuwe Belgische regels zijn vooral interessant voor wie kiest voor een tonnagetaks, waardoor je op voorhand weet wat je de komende tien jaar zal betalen. Wie liever de klassieke vennootschapsbelasting betaalt, weliswaar aangepast aan de scheepvaartsector, blijft in sommige gevallen beter af in Luxemburg. Zowat 40 % van de wereldvloot is in handen van Europese eigenaars. Maar als de Europese Unie de standaarden wil kunnen opleggen waaraan een schip moet voldoen - om rampen als die met de Erika en de Prestige te vermijden - is er nood aan een concurrentieel Europees kwaliteitsregister. "Alles staat of valt met een performante administratie die voldoende en steekhoudende controles uitvoert," zegt Nuytemans. Elke EU-lidstaat moet volgens het Paris Memorandum of Understanding 25 % van de schepen controleren. Frankrijk kwam niet verder dan een schrale 9,63 %. L.H.