In alle Europese landen maakt de vergrijzing van de bevolking een aanpassing van de pensioenstelsels noodzakelijk. Aanvullende pensioenen, individueel of op bedrijfsniveau, worden gestimuleerd. Vooral pensioenplannen waarbij een vaste bijdrage wordt betaald zonder de garantie op een bepaald eindbedrag - de zogenaamde Defined Contribution of DC-plannen - worden populairder. DC-plannen zijn immers administratief eenvoudig, transparant en hebben de voorbije jaren voor hoge beursreturns gezorgd. Ze vervangen steeds meer de ...

In alle Europese landen maakt de vergrijzing van de bevolking een aanpassing van de pensioenstelsels noodzakelijk. Aanvullende pensioenen, individueel of op bedrijfsniveau, worden gestimuleerd. Vooral pensioenplannen waarbij een vaste bijdrage wordt betaald zonder de garantie op een bepaald eindbedrag - de zogenaamde Defined Contribution of DC-plannen - worden populairder. DC-plannen zijn immers administratief eenvoudig, transparant en hebben de voorbije jaren voor hoge beursreturns gezorgd. Ze vervangen steeds meer de Defined Benefit-plannen (DB), die een vast eindkapitaal vooropstellen. In België wordt 45% van de pensioenplannen via DC beheerd. Dat is opvallend meer dan pakweg in Nederland (5%) of Duitsland (10%). "Het verschil is vooral historisch te verklaren," zegt Luc Vanclooster, binnen Fortis Investment Management (FIM) verantwoordelijk voor Defined Contribution-dienstverlening. "In Nederland bestaan er al pensioenfondsen sinds 1949, en onze noorderburen hebben in de loop der jaren systemen uitgebouwd die op de klassieke DB-aanpak steunen. België heeft de markt van de pensioenfondsen veel later ontdekt en koos in belangrijke mate voor DC-plannen." Onze buurlanden draaien echter stilaan bij. Nederland kiest bijvoorbeeld voor hybride regelingen waarbij de klassieke DB-pensioenplannen worden aangevuld met Defined Contribution. Volgens Vanclooster zullen andere landen snel volgen. Daarom werkt FIM aan een Europees netwerk voor DC-dienstverlening.Critici hanteren dan weer het argument dat de risico's bij DC veel te hoog zijn: je investeert een bedrag, maar weet niet wat er aan het einde van de rit overblijft. "Tegenstanders verwijzen dan naar de VS, maar die vergelijking loopt mank. Pensioenfondsen hebben daar grote bedragen verloren, maar dat kwam omdat ze geen goede beleggingsmix samenstelden," zegt Vanclooster. "Als je zover gaat dat je de werknemer toelaat om alles te beleggen in één aandeel, dan ga je in tegen alle principes van verstandig beleggen. Zo werkt DC niet. Bij vermogensbeheer moet je in eerste instantie naar de diversificatie van de aandelenportefeuille kijken. Dat zorgt op termijn ook voor betere resultaten dan beleggen in obligaties."Belgische pensioenfondsen beleggen gemiddeld 55% van hun portefeuille in aandelen, meteen het hoogste percentage in Europa.Dat België op het vlak van DC-plannen een benchmark is, vindt Vanclooster een goede zaak. "Qua pensioenfondsen zijn we in België de kinderschoenen maar net ontgroeid. Minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke ( SP) mag dan wel een pleitbezorger zijn van pensioenfondsen op sectoraal niveau, zijn wetsontwerp is niet echt stimulerend voor DC-plannen. Hij vraagt dat fondsen een bepaalde return garanderen. Maar is er in dat geval nog sprake van een volledige beleggingsvrijheid voor de individuele deelnemers?" fotoAlain Mouton