VOORTREKKER.
...

VOORTREKKER.Belgacom speelt als publiekrechtelijke maatschappij op het gebied van pensioenen een voortrekkerrol. Een tiental jaren geleden werd de pensioenkwestie een heet hangijzer bij Belgacom. De hamvraag was: moest de operator het pensioenfonds in eigen beheer nemen of het vervanginsinkomen extern uitbesteden? Philip Neyt, directeur-generaal van het pensioenfonds, liet een gedetailleerde actuariële studie uitvoeren. "Voor je een verantwoord besluit kan nemen, moet je de vaste pensioenkost bepalen, ook voor de toekomst. Daarbij moet je rekening houden met het huidig en toekomstig personeelsbestand, de vergrijzing, inflatie, perequatie, enzovoort. Slechts dán kan je besluiten hoe je de pensioenverplichting best aanpakt." Directie en vakbonden van Belgacom kozen eind 1992 voor een eigen pensioenfonds. "De tweede vraag was of we samen met de andere overheidsbedrijven zoals de NMBS en de toenmalige Regie der Luchtwegen één pensioenfonds moesten stichten. Dit bleek onrealistisch, omdat de sociale omstandigheden drastisch verschilden van bedrijf tot bedrijf." De pensioenkwestie heeft directie en bonden dichter bij elkaar gebracht. "Het was een bewuste keuze van de directie om het personeel via de vakbonden bij de problematiek te betrekken", legt Neyt uit. "Deze transparantie is een groot voordeel van onze formule. Bijkomend voordeel is het rendement dat we met een extern fonds niet kunnen bereiken. Van de start in 1996 tot nu bedraagt dat 16%, vanwege de uitzonderlijk sterke beurs. Toch is ons pensioenfonds geen beleggingsfonds en weigeren we te grote risico's. Uiteindelijk moet het fonds een vervangingsinkomen garanderen voor onze 15.000 huidige werknemers en het gelijk aantal gepensioneerden en andere voormalige werknemers dat voortijdig vertrokken is."Het succesverhaal heeft de aandacht getrokken van andere openbare instellingen die zich nu bewust worden van de draagwijdte van de pensioenverplichting. Een brede waaier van instellingen en bedrijven, zoals de stad Luik, de provincie Oost-Vlaanderen, het luchthavenbedrijf Biac, het Gemeentelijk Antwerps Havenbedrijf, de VRT en de RTBf, hebben bij Belgacom poolshoogte genomen. Neyt geeft hen mee dat iedere instelling een eigen antwoord moet zoeken, omdat de actuariële verplichtingen telkens verschillen. De ervaring die Belgacom heeft opgedaan, helpt hen de pensioenproblematiek beter in te schatten. Stijn De Preter