Zes telecomoperatoren zijn dan toch naar de rechtbank getrokken om de jongste actie van Belgacom op gebied van Internet-toegang te laten blokkeren. De zes zijn Telenet, Mobistar, WorldCom, Unisource (het Nederlandse KPN), VersaTel en BT (British Telecom).
...

Zes telecomoperatoren zijn dan toch naar de rechtbank getrokken om de jongste actie van Belgacom op gebied van Internet-toegang te laten blokkeren. De zes zijn Telenet, Mobistar, WorldCom, Unisource (het Nederlandse KPN), VersaTel en BT (British Telecom). Belgacom wil op 1 mei een prijsverlaging voor Internet-verkeer tijdens de piekuren invoeren voor Internet-gebruikers die via een speciaal 0781-nummer op Internet inbellen. De Internet Service Providers (in elk geval degene die niet tot de Belgacom-groep behoren) zijn niet klaar om toegang via die speciale nummers aan te bieden. De meeste zijn nog maar pas gereed met de aanpassing van hun netwerk aan de vorige veranderingen: het verminderen van het aantal tariefzones en de verplaatsing van hun modempools naar de netwerken van alternatieve operatoren. Precies dat laatste zint Belgacom niet, omdat het op die manier inkomsten misloopt en bovendien voor elke minuut Internet-verbinding van zijn abonnees belangrijke interconnectievergoedingen moet betalen aan die alternatieve operatoren. Belgacom betaalt een veel lagere interconnectievergoeding wanneer surfers op de 0781-nummers inbellen.In hun kort geding voor de rechtbank van koophandel van Brussel vragen de alternatieve operatoren om voorlopige maatregelen tegen Belgacom in afwachting dat de Raad van de Mededinging een uitspraak ten gronde doet. Zij beschuldigen Belgacom van machtsmisbruik, onder meer omdat zij pas na de aankondiging, half maart, inlichtingen hebben gekregen over de organisatie van het aanbod. Het zint hen ook niet dat daarover een persmededeling van het kabinet van minister van Telecom Elio Di Rupo (PS) kwam. "De minister kondigt onze persberichten ook niet aan," luidt het. De bekendmaking verliep trouwens in de grootste verwarring. Op een persconferentie spraken Belgacom en het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), dat de sector reguleert, elkaar zelfs tegen op een fundamenteel punt: of de oude regeling al dan niet zou blijven voortbestaan. Het BIPT moest een aparte persmededeling doen om duidelijk te maken dat de oude regeling gewoon van kracht blijft. De alternatieve operatoren argumenteren nu dat de Internet Service Providers en de telefoongebruiker schade zullen lijden door de nieuwe regeling. De vereniging van Internet Service Providers Ispa (waarvan ook Belgacom Skynet lid is) maakte vorig week aanstalten om zich bij de juridische actie aan te sluiten. In een interview met Trends stelt administrateur-generaal Eric Van Heesvelde van het BIPT dat zijn dienst geen wettelijke grond had om de aanvraag van Belgacom voor speciale nummers af te wijzen. Bovendien, zegt hij, is uit simulaties van het BIPT gebleken dat de prijsverlaging die Belgacom aankondigt, maar 5% tot 6% afsnijdt van de factuur van de gemiddelde Internet-gebruiker. Aangezien de Internet Service Providers hogere interconnectievergoedingen van Belgacom blijven ontvangen, moeten zij dat door een lager abonnementsgeld kunnen compenseren, vindt de administrateur-generaal. Cruciaal is dan wel dat het oude systeem, waarbij Belgacom hoge interconnectievergoedingen betaalt aan de alternatieve operatoren (die een deel doorstorten als commissie aan de ISP's op hun netwerk) blijft bestaan. Maar dat lijdt volgens Eric Van Heesvelde geen twijfel.