B elgacom NV heeft in 2002 niet alleen fenomenale meerwaarden geboekt, maar ook aanzienlijke uitzonderlijke kosten. Wat de courante resultaten betreft, wist Belgacom weliswaar de omzetdaling tot 2,32 % te beperken, maar de bedrijfskosten konden minder snel worden gedrukt. Er was markante vooruitgang in voorraadbeheer, maar de loonlasten stegen onder meer door hogere patronale bijdragen. Nu Belgacom zijn gebouwen ingebracht heeft bij Connectimmo, beginnen ook huurkosten een rol te ...

B elgacom NV heeft in 2002 niet alleen fenomenale meerwaarden geboekt, maar ook aanzienlijke uitzonderlijke kosten. Wat de courante resultaten betreft, wist Belgacom weliswaar de omzetdaling tot 2,32 % te beperken, maar de bedrijfskosten konden minder snel worden gedrukt. Er was markante vooruitgang in voorraadbeheer, maar de loonlasten stegen onder meer door hogere patronale bijdragen. Nu Belgacom zijn gebouwen ingebracht heeft bij Connectimmo, beginnen ook huurkosten een rol te spelen. Alles samen ging de bedrijfswinst 12,6 % achteruit, tot 336,9 miljoen euro. De detailhandelsactiviteiten van het vaste netwerk brachten 2,66 miljard euro omzet binnen (-3,72 %). De groothandels- en internationale activiteiten stegen 1,9 % tot 915 miljoen euro. Het effect van het Best-plan (zie Trends, 17 april 2002), waaronder vorig jaar 2382 voltijdse equivalenten vertrokken, werkt totnogtoe minder sterk door dan de dalende conjunctuur en de toegenomen concurrentie. De winst van het boekjaar was 77,4 miljoen, een daling met 81 %. In zijn toelichting pleit de raad van bestuur voor "drastische acties om de inkomsten op te voeren en de kosten terug te dringen" binnen het nieuwe Horizon-plan. Vooral de uitkeringen aan de aandeelhouders hebben het voorbije jaar gaten geslagen in de reserves van Belgacom NV. Het eigen vermogen liep een derde terug, de solvabiliteit nam een duik van 32,4 % naar 21,6 %. Bij het begrotingsconclaaf in oktober 2002 besloot de regering om Belgacom een superdividend van 570 miljoen euro te laten uitkeren aan de aandeelhouders. Daarbovenop besliste de algemene vergadering om nog eens 280 miljoen euro aan gewoon dividend uit te keren. 281 miljoen euro ging als bijkomende dotatie naar het pensioenfonds, waar Belgacom wel een stuk boven de wettelijk verplichte dekking zit, maar per 2002 nog 1,578 miljard euro aan openstaande verplichtingen heeft op een totaal van 4,898 miljard. Om al die uitkeringen te kunnen doen, heeft Belgacom eerst zijn potje beleggingen gedecimeerd, maar daarna moest er worden geleend. De kortetermijnschulden aan kredietinstellingen (het coördinatiecentrum) stegen daardoor met liefst 479 miljoen euro tot 605 miljoen euro. In totaal boekte Belgacom NV vorig jaar 1,082 miljard euro uitzonderlijke opbrengsten, maar ook 1,155 uitzonderlijke kosten, hoofdzakelijk provisies voor de BEST-afvloeiingsregeling en sociale voordelen en 281 miljoen extra bijdrage aan het pensioenfonds. Geconsolideerd, met winstmotor Proximus erbij, boekte de groep Belgacom vorig jaar een nettowinst van 1,04 miljard euro over een omzet van 5,22 miljard euro. B.L.