Sinds de economische crisis is voorzichtigheid troef in het koopgedrag van de consument. En dat straalt ook af op de relatie van de Belg met zijn bank. Zo blijkt uit een onderzoek van de reclameregie RMB. Twee Belgen op de vijf zeggen dat ze momenteel niet kunnen sparen of kunnen beleggen in financiële producten. Van diegenen die dat wel kunnen, stelt 30 procent dat ze nu hun spaargeld verdelen over verschillende banken, voor de veiligheid.
...

Sinds de economische crisis is voorzichtigheid troef in het koopgedrag van de consument. En dat straalt ook af op de relatie van de Belg met zijn bank. Zo blijkt uit een onderzoek van de reclameregie RMB. Twee Belgen op de vijf zeggen dat ze momenteel niet kunnen sparen of kunnen beleggen in financiële producten. Van diegenen die dat wel kunnen, stelt 30 procent dat ze nu hun spaargeld verdelen over verschillende banken, voor de veiligheid. In het luik specifiek gewijd aan de financiële sector - het consumentenonderzoek van RMB was veel ruimer - blijkt voorts dat de consument paradoxaal genoeg het vertrouwen in zijn bank niet heeft verloren. Slechts 27 procent zegde zijn vertrouwen op. "Dat lage percentage is te verklaren door het feit dat de bank de bevoor-rechte partner blijft als het om financiën gaat", zegt Philippe Ledent, econoom bij ING. Wel pleit de consument voor een betere en vooral menselijke relatie met zijn bank. Opvallend in het RMB-onderzoek is ook hoe de perceptie van banken, financiële producten en verzekeringen verschilt tussen Vlamingen en Walen. Het percentage van personen die nog moeilijke maanden vrezen ligt bijna dubbel zo hoog in Wallonië: 24 procent van de Vlamingen is bang van de nabije toekomst, terwijl dat in het Franstalige gedeelte oploopt tot 46 procent. "Die kloof is begrijpelijk", concludeert Philippe Ledent. "Omdat de werkloosheidscijfers ernstig verschillen tussen de twee regio's. De effecten van de crisis zijn dus ook het sterkst in het zuiden." Dat klimaat van wantrouwen wordt ook bevestigd ten aanzien van de financiële instellingen: 32 procent van de Franstaligen zegt dat ze hun bank wantrouwen. Dat ligt iets hoger dan bij de Vlamingen (24 %). De Walen hebben ook minder vertrouwen in de kleinere banken: 31 procent van de Vlamingen heeft een spaarrekening bij een kleine bank, tegenover slechts 19 procent van de mensen in het zuiden. Terwijl 75 procent van de respondenten aangeeft dat ze hun bank hebben gekozen op basis van de kosten, zegt een bijna vergelijkbaar percentage (72 %) dat klantenservice het criterium was bij die beslissing. De spaarrekening blijft het meest stabiele financiële product. Beleggingen in staatsobligaties moesten 39 procent prijsgeven, aandelen 40 procent en beleggingsfondsen zelfs 45 procent. Voor 79 procent van de Belgen blijven de grote banken hun bevoorrechte financiële partner. Philippe Ledent. "Het traditie-effect is belangrijk. Bij een overgrote meerderheid van de klanten gaat de bankrelatie over van ouders op kind." Dat verklaart voor een stuk de terughoudendheid van klanten om over te stappen naar onlinebanken. Verzekeringsproducten zien 35 procent van de respondenten dan weer meer als een noodzakelijk kwaad, en minder als een investering. Imagogewijs blijkt dat de banken nog een lange weg te gaan hebben voor de erkenning van hun professionaliteit in verzekeringsproducten. Slechts een kwart van de respondenten schaart zich achter het idee dat banken even veel expertise hebben als de traditionele verzekeringsmaatschappijen. FB / L.D. belgen en hun bank Bankrelaties zijn stabieler dan het gemiddelde Belgische huwelijk.