Ooit stond Triodos Bank bekend als de bank van Amnesty International en Green- peace, maar die tijd is voorbij. In België heeft Triodos sinds 2003 zelfs een afdeling private banking. Die roept traditioneel het clichébeeld op van een duur salon, pluchen zetels, serieus kijkende heren in kostuum genietend van een exclusieve sigaar. Olivier Marquet, directeur van Triodos België, en Pieter Vanderick, verantwoordelijk voor vermogensbeheer, kijken sceptisch als ze met die associatie geconfronteerd worden. Bij Triodos Private Banking gaat het er helemaal anders aan toe. "Bij ons geen dure groepsbezoekjes aan het tennistoernooi van Roland Garros, of iets van die strekking", klinkt het ferm. "Helemaal géén randactiviteiten zelfs. Later misschien. Maar dan wel iets specifiek duurzaams, zoals een etentje in een biologisch restaurant, of tickets voor een theatervoorstelling."
...

Ooit stond Triodos Bank bekend als de bank van Amnesty International en Green- peace, maar die tijd is voorbij. In België heeft Triodos sinds 2003 zelfs een afdeling private banking. Die roept traditioneel het clichébeeld op van een duur salon, pluchen zetels, serieus kijkende heren in kostuum genietend van een exclusieve sigaar. Olivier Marquet, directeur van Triodos België, en Pieter Vanderick, verantwoordelijk voor vermogensbeheer, kijken sceptisch als ze met die associatie geconfronteerd worden. Bij Triodos Private Banking gaat het er helemaal anders aan toe. "Bij ons geen dure groepsbezoekjes aan het tennistoernooi van Roland Garros, of iets van die strekking", klinkt het ferm. "Helemaal géén randactiviteiten zelfs. Later misschien. Maar dan wel iets specifiek duurzaams, zoals een etentje in een biologisch restaurant, of tickets voor een theatervoorstelling." In België biedt Triodos Bank sinds 2003 duurzaam vermogensbeheer aan. Ze doet dat in samenwerking met Puilaetco-Dewaay Private Bankers, een onderdeel van KBC. De taken zijn netjes verdeeld: Triodos selecteert de duurzame aandelen, Puilaetco-Dewaay Private Bankers beheert de beleggingen. Triodos Nederland heeft een gelijkaardige samenwerking met FortisMeesPierson. In Groot-Brittannië lopen gesprekken. In Nederland heeft Triodos Private Banking al een 150-tal cliënten, en een beheerd vermogen van 150 miljoen euro. In België blijft het bescheiden, met 25 cliënten in 2007, en een beheerd vermogen van 20 miljoen euro. "Voorlopig pakken we niet uit met private banking", verklaart Olivier Marquet. "We bieden het aan omdat er vraag naar was. Meer niet. Maar daar komt vanaf 2009 verandering in. Vanaf dan is het alle hens aan dek." De 25 Belgische cliënten zijn voornamelijk particulieren, en ook een paar stichtingen. Met een groot vermogen dus - welkom vanaf 400.000 euro - en de wens om het te beleggen op een manier dat de wereld er ook beter van wordt. Voor de rest is Triodos zeer discreet over zijn cliënteel. Marquet en Vanderick willen enkel nog kwijt dat het om een gediversifieerde groep gaat. Ondernemers? Ja, maar ook jongeren die net een erfenis gekregen hebben. Of cliënten uit zeer rijke families. Waarom komen ze bij Triodos Private Banking aankloppen? Op die vraag zijn er meerdere antwoorden. Een belangrijke unique selling proposition zijn de duurzaamheidscriteria waaraan ondernemingen moeten voldoen om voor beleggingen in aanmerking te komen. Het gaat om een verantwoorde omgang met ecosystemen, cultureel erfgoed, mensenrechten, sociale structuren en volksgezondheid. Op die manier definieert het onderzoeksteam van Triodos Fonds Management een lijst van 370 bedrijven, het resultaat van grondig opzoekings- en studiewerk. Bedrijven die zich bezighouden met kernenergie, kansspelen, bont, tabak, pornografie, wapens of gevaarlijke stoffen komen sowieso niet in aanmerking. Net zomin als bedrijven die veroordeeld werden voor corruptie, ondernemingen die dictatoriale regimes steunen, enzovoort. "Een andere reden waarom vermogende cliënten bij Triodos komen aankloppen, is de informatie die ze bij ons krijgen", vertelt Pieter Vanderick. "Voor inhoudelijke vragen over hun portefeuille kunnen cliënten altijd bij ons terecht, voor de meer juridische en fiscale kant van de zaak kunnen ze zich tot Puilaetco-Dewaay Private Bankers wenden. In het begin was dat voor iedereen een beetje zoeken, maar nu zijn onze cliënten daar zeer tevreden over." De inspraak van de vermogende cliënten over de samenstelling van hun portefeuille blijft beperkt, want ook Triodos streeft naar mooie rendementen. Hoe zit het trouwens met dat rendement? Met ethiek valt geen geld te rapen, wordt dikwijls gezegd. Toch wel, verzekert Pieter Vanderick. "Het klopt dat duurzaam samengestelde beleggingsportefeuilles op korte termijn wat volatieler zijn. 2004 bijvoorbeeld was een minder goed jaar. Voor portefeuilles met ongeveer 40 % aandelen haalden we toen een gemiddeld nettorendement van 3,5 %. De verklaring is dat we niet beleggen in olieaandelen, en in dat jaar presteerden die bijzonder goed. Om een objectieve vergelijking te maken met klassieke beleggingen, moet je de resultaten over een periode van minimaal tien jaar bekijken." Bovendien, voegt Vanderick eraan toe, zijn duurzame beleggingen doorgaans heel standvastig, ze ondervinden bijvooorbeeld weinig of geen hinder van de kredietcrisis. "Cliënten zijn natuurlijk niet verplicht om ons hun volledige vermogen toe te vertrouwen. Het gebeurt dat mensen hun geld bij verschillende vermogensbankiers onderbrengen, maar Triodos hoeft zich in elk geval niet te schamen voor zijn rendementen. Integendeel." Wie komt helemaal níet aan zijn trekken bij Triodos Private Banking? Mensen die een grote diversificatie van hun vermogen eisen. Die bijvoorbeeld interesse hebben voor een belegging in kunst, in de aankoop van een jacht, of van zeldzame wagens. "Dat is onze kernactiviteit niet", legt Olivier Marquet uit. "Net zomin als tweede verblijven of beleggingen in buitenlands vastgoed. Passiefhuizen en duurzame kantoren zijn dan weer wél een trend waar we op inpikken." 'Duurzaam' loopt dus als een rode draad door het verhaal. En die weg wil Triodos Private Banking blijven bewandelen. Marquet kijkt eveneens in de richting van alternatieve beleggingen, waartoe hij ook private equity en venture capital rekent. Niet echt partijen met een ethisch imago, toch? Private-equityspelers worden wel eens aasgieren genoemd: het gebeurt dat ze een bedrijf helemaal kaal pikken. "Zulke partijen laten we links liggen", benadrukt Olivier Marquet. "Maar er bestaan ook duurzame durfkapitalisten en private-equitypartijen die het goed aanpakken, en investeringen doen in de sectoren die ons na aan het hart liggen. Hernieuwbare energie bijvoorbeeld, waar Triodos Bank al 25 jaar in investeert, is vanuit de rand geëvo- lueerd naar een belangrijke economische sector, mede dankzij de kapitaalinjecties van de eerste dagen. ' Hoe ziet Marquet de toekomst van vermogensbankieren, en van het bankwezen in het algemeen? "Meer transparantie is noodzakelijk", klinkt het. "Mensen moeten weten waar ze precies in investeren. De wet die investeringen in clusterbommen en antipersoonsmijnen verbiedt, is een stap in de goede richting. Maar wie weet er exact wat beleggingsfondsen doen, of beveks? Hetzelfde geldt voor bedrijven. Er zijn tonnen papier met informatie beschikbaar, maar enkel de specialisten lezen dat allemaal. Voor een duidelijk beeld is er niet alleen een evolutie in de wetgeving nodig, maar ook een evolutie van de mentaliteit van de bankiers." (T) Door Celine De Coster