Een belegger is op zoek naar mooie rendementen, maar moet ook bereid zijn verliezen te incasseren. Financiële markten zijn nu eenmaal onvoorspelbaar. Door uw beleggingen te spreiden over verschillende fondsen, kunt u het risico enigszins beperken. Maar dat betekent niet dat u helemaal safe zit. Fondsen die bijvoorbeeld in aandelen beleggen, kunnen nog altijd een flinke duik maken.
...

Een belegger is op zoek naar mooie rendementen, maar moet ook bereid zijn verliezen te incasseren. Financiële markten zijn nu eenmaal onvoorspelbaar. Door uw beleggingen te spreiden over verschillende fondsen, kunt u het risico enigszins beperken. Maar dat betekent niet dat u helemaal safe zit. Fondsen die bijvoorbeeld in aandelen beleggen, kunnen nog altijd een flinke duik maken. Wanneer u individuele aandelen op de beurs koopt, kunt u via een stop-losslimiet instellen hoeveel u maximaal wilt verliezen wanneer hun waarde daalt. Die limiet zorgt ervoor dat een aandeel automatisch verkocht wordt wanneer de koers onder een grens zakt. Dat is handig voor wie weinig tijd heeft om zijn portefeuille continu op te volgen en in te grijpen wanneer de markten in het rood gaan. Bij beleggingsfondsen ligt dat moeilijker. De meeste fondsen die in ons land worden verkocht, zijn niet beursgenoteerd. Ze hebben geen koers, zoals aandelen, maar wel een netto-inventariswaarde. Die wordt - eenvoudig uitgelegd - berekend door hun marktwaarde te delen door het aantal deelbewijzen in omloop. Het is in de praktijk onmogelijk hiervoor een stop-losslimiet in te stellen. Dat heeft te maken met het moment waarop de netto-inventariswaarde wordt berekend. Het is dan ook aan te raden uw fondsenportefeuille regelmatig op te volgen. Als u merkt dat een fonds sterk in waarde is gedaald, dan kunt u zelf een verkooporder doorgeven aan uw bank of uw makelaar. Zo kunt u uw verlies beperken. Weet wel dat dat zal gebeuren tegen de eerstvolgende netto-inventariswaarde, die op dat moment nog niet bekend is. Sommige banken bieden ook beleggingsfondsen aan met een ingebouwde bodembewaking. Bij Belfius kunt u daarvoor terecht bij de fondsen uit het Lock-gamma. Die beleggen wereldwijd in allerlei activaklassen. Bij de aankoop stelt u een percentage in, bijvoorbeeld 80 procent van de netto-inventariswaarde op dat moment. Wanneer de waarde onder die grens zakt, wordt het fonds automatisch verkocht. KBC biedt eveneens een bodembewaking voor zijn Privileged Portfolio Pro-fondsen aan. Daarbij wordt jaarlijks een percentage van de dan geldende netto-inventariswaarde bepaald, naargelang van uw risicoprofiel. Hoe dichter de ondergrens in zicht komt, hoe meer activa van het fonds worden omgezet in cash. Zo wordt een verdere daling van de waarde vermeden. Het fonds wordt niet verkocht. Wanneer het weer beter gaat op de beurzen, dan worden de liquiditeiten in het KBC-fonds opnieuw geheel of gedeeltelijk - afhankelijk van uw profiel - omgezet in meer risicovolle beleggingen. De ingestelde ondergrens is niet statisch. Het vangnet wordt jaarlijks aangepast aan de netto-inventariswaarde op dat moment. Als de waarde na het eerste jaar is gestegen, dan wordt het bodemniveau opgetrokken. BNP Paribas Fortis heeft gelijkaardige fondsen in het Control Flexible- en L1 Safe-gamma. Afhankelijk van het compartiment is de ondergrens vastgelegd tussen 85 en 97,5 procent van de netto-inventariswaarde bij aankoop. Bij de Control Flexible-fondsen wordt die limiet jaarlijks verhoogd als de waarde voldoende is gestegen. Als de ondergrens is bereikt, worden ook in dat fonds activa omgezet in cash. Sommige banken en verzekeraars voorzien ook in verliesbeperking in bepaalde tak23-fondsen. Dat zijn levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen. Soms gaat het zelfs om dynamische stop-losslimieten die elke dag opnieuw worden ingesteld. Roel Van Espen