Fiscaliteit is een voltijdse job geworden, stelde Rik Deblauwe, advocaat bij het in belastingadvies gespecialiseerde kantoor Tiberghien Advocaten, bij de voorstelling van het Handboek voor fiscaal recht. Wellicht is de turf beter bekend onder de naam Tiberghien, gevolgd door het jaartal van uitgave. Nu is de twintigste editie uit. De naamgever, Albert Tiberghien, is zelf niet meer aanwezig in ...

Fiscaliteit is een voltijdse job geworden, stelde Rik Deblauwe, advocaat bij het in belastingadvies gespecialiseerde kantoor Tiberghien Advocaten, bij de voorstelling van het Handboek voor fiscaal recht. Wellicht is de turf beter bekend onder de naam Tiberghien, gevolgd door het jaartal van uitgave. Nu is de twintigste editie uit. De naamgever, Albert Tiberghien, is zelf niet meer aanwezig in zijn boek. De zeventien auteurs zijn - op twee na - wel aan de slag op zijn kantoor. Zelf keerde hij een tijdje geleden terug naar zijn eerste liefde, de balie. Voor buitenstaanders blijft het een vreemde carrièrewending. Albert Tiberghien is immers de pionier bij uitstek van de belastingadviseurs in België. Het boek schreef hij aanvankelijk helemaal alleen, als universiteitscursus. De uitgave, meer dan 1200 bladzijden dik, blijft ook dit jaar het referentiewerk par excellence. Het boek is immers allang niet louter een cursus meer, maar eerder een naslagwerk. Hier kan je opzoeken, referenties vinden en checken. Vanuit dat perspectief is het werk dan ook een heuse encyclopedie van de Belgische fiscaliteit. Toch wenden de auteurs zich niet uitsluitend tot doorgewinterde of beginnende fiscalisten. Al vergt het onderwerp dan een voltijdse aandacht en permanente studie, het neemt niet weg dat de manager of ondernemer de zaak niet zomaar kan afdoen als exclusief voer voor specialisten. Hij hoeft weliswaar niet de finesses te beheersen, maar moet wel de pijlers proberen te doorgronden, waarop het fiscaal recht zich baseert. Ook dit is een bekend refrein: als manager of ondernemer moet je kunnen delegeren, maar liefst ook een flink eindje kunnen meepraten met de specialist naar wie je een pakketje afschuift. Het Handboek voor fiscaal recht beperkt zich niet tot één tak van de belastingen. Het biedt een overzicht van de volledige fiscaliteit, de heffingen inzake sociale zekerheid incluis. Naast een beknopte weergave van de wetgeving, bevat het werk verwijzingen naar de rechtspraak, rechtsleer en administratieve circulaires. Alle informatie uit het Belgisch Staatsblad tot en met 31 december 1998 werd erin verwerkt. Er is ook rekening gehouden met de gespecialiseerde tijdschriften die tot die datum zijn verschenen. Rik Deblauwe (red), Handboek voor fiscaal recht - Tiberghien 1999. Larcier, 1207 blz., 9200 fr. (7820 fr. bij intekening op een abonnement op de jaarlijkse geactualiseerde editie). ISBN 2804405249. Informatie en bestellingen: Tel. (09) 269.97.96.LDD