Het belasting- en subsidiebeleid dat de Europese lidstaten hanteren voor energie, moet veel beter worden gealigneerd, stelt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport. Anders komen de Europese klimaat...

Het belasting- en subsidiebeleid dat de Europese lidstaten hanteren voor energie, moet veel beter worden gealigneerd, stelt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport. Anders komen de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030 in het gedrang. De auditeurs becijferden onder meer dat op steen- en bruinkool gemiddeld 2,9 euro per megawattuur belasting wordt geheven. Op gas is dat 7 euro. Hoewel een verregaande elektrificatie een kernelement is in alle klimaatplannen, bedraagt de gemiddelde belastingdruk op elektriciteit maar liefst 32,1 euro per megawattuur. Bovendien zijn de subsidies voor fossiele brandstoffen, zoals lage taksen op stookolie en diesel, de laatste jaren stabiel gebleven, ondanks beloftes om ze uit te faseren. Die subsidies lopen op tot 55 miljard euro per jaar. 15 van de 27 lidstaten besteden daar meer aan dan aan ondersteuning voor hernieuwbare energie. "Als we de uitstoot tegen 2030 willen halveren, kunnen die discrepanties niet langer blijven bestaan", stelt de Rekenkamer.