De hervorming van de vennootschapsbelasting werd voor Nieuwjaar goedgekeurd in de Kamer, de taxshift met de loonkostenverlagingen en de hervorming van de personenbelasting wordt in 2018 en de komende jaren uitgerold. De federale regering zal dit jaar uitpakken met dat fiscaal palmares.
...

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd voor Nieuwjaar goedgekeurd in de Kamer, de taxshift met de loonkostenverlagingen en de hervorming van de personenbelasting wordt in 2018 en de komende jaren uitgerold. De federale regering zal dit jaar uitpakken met dat fiscaal palmares. Toch is nu het moment gekomen om te denken aan de volgende belastinghervorming. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft aan de Hoge Raad voor Financiën eens tudie gevraagd over een verdere hervorming van de personenbelasting. Die zou er voor het eind van het jaar moeten liggen. Zo'n rapport is welkom, want ondanks maatregelen van de regering (het tarief van 30% verdwijnt en de schijf van 40% wordt breder) kan het systeem nog eenvoudiger. In Nederland blijven in de personenbelasting nog twee tarieven over: een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. België zou er goed aan doen die fiscale achterstand ten opzichte van de noorderburen weg te werken. Daarnaast is dringend behoefte aan een hervorming van de vermogensfiscaliteit. Dat blijkt uit adviezen van de OESO, het IMF en de Europese Commissie. En in plaats van altijd te zoeken naar gemakkelijkheidsoplossingen door de invoering van nieuwe taksen of de verhoging van bestaande, zou het beter zijn in de al bestaande vermogens(winst)belastingen naar gelijke tarieven toe te werken. Kwestie van een einde te maken aan de te grote verschillen, zoals 30 procent roerende voorheffing op dividenden enerzijds en uitgebreide belastingvoordelen op spaarrekeningen anderzijds. Veel beslissingen zal de federale regering in dit jaar van lokale verkiezingen niet nemen. Maar een openlijke discussie voeren over waar het met onze fiscaliteit naartoe moet én concrete voorstellen lanceren is nodig en wenselijk. Want als de modaliteiten van een fiscale hervorming bij de volgende regeringsvorming worden gekoppeld aan de begrotingssanering, dan is het resultaat meestal weinig meer dan broddelwerk.