Sean Covey, Zeven eigenschappen die jou succesvol maken - Alles wat je ouders je niet vertellen. Business Contact, 252 blz., 24,90 euro.
...

Sean Covey, Zeven eigenschappen die jou succesvol maken - Alles wat je ouders je niet vertellen. Business Contact, 252 blz., 24,90 euro.Op een congres over jongeren hoorde Sean Covey, een van de negen kinderen van efficiëntiegoeroe Stephen Covey: "De uitdaging van tieners van 150 jaar geleden was dat ze hard moesten werken. De uitdaging van tieners van nu is een gebrek aan hard werk." Covey vroeg zich af waar die spreker de jongste jaren doorgebracht had. Hij vindt juist dat tieners nu harder werken dan ooit. Een blik op een tieneragenda: school, basketbalclub, jeugdvereniging, leerlingenraad, uitgaan, relaties en de familie. Druk, druk, druk. Vergeet ook niet de hond uit te laten, de kamer op te ruimen, de Playstation op te bergen. Hoe eraan beginnen? Sean Covey repliceert met een snelcursus tijdmanagement voor tieners. Om te gieren? Neen, de sceptische monkel vertekent zich al gauw tot een bewonderenswaardige grijns. Covey kiest zijn voorbeelden zorgvuldig, houdt zijn tekst toegankelijk en weet zowel de tieners als volwassenen bij de les te houden. Op het ogenblik dat Covey het onmogelijke tot een goed einde brengt (het uitleggen van de principes van tijdmanagement, maar dan op maat van tieners en studenten), zitten we al tientallen bladzijden ver in Zeven eigenschappen die jou succesvol maken. Zo luidt de titel van zijn jeugdversie van zijn vaders standaardwerk, The 7 Habits of Highly Effective People. Meteen bewijst hij dat hij meer in zijn mars heeft dan het beheer van de agenda van zijn vader (al mag die taak niet onderschat worden, de 72-jarige senior reist nog gezwind de wereld rond). Sean volgt het stramien van vaders boek, past de voorbeelden aan en legt de klemtonen hier en daar anders. Uiteraard raakt hij niet aan de kern: ook dit werk is niet zomaar een handleiding in efficiëntie, het boek richt zich rücksichtslos naar hart en hersenen van de lezer. De inzet is hoog: het zelfbeeld van de jongeren verbeteren, hen leren vriendschappen opbouwen, groepsdruk weerstaan, bewust gekozen doelen bereiken en kunnen opschieten met de ouders. Preekt de zoon even hard als de vader? Ja, dit is een pleidooi voor waarden, vastberadenheid en emotionele intelligentie. En ja, hij doet dat even ernstig. Maar neen, ook dit is geen ouderwetse preek van een fatsoensrakker, maar een hedendaagse cursus in zelfkennis, assertiviteit en verantwoordelijkheid. Luc De Decker