"Wat hier gerealiseerd werd, is uniek in Europa," zegt Antoon Sansen, de gewezen burgemeester van Kortrijk. En hij doelt daarmee op het pilootproject Telesenior, waarvan hij de bezieler is. Telesenior is de Vlaamse bijdrage aan een Europees initiatief dat de link legt tussen communicatietechnologie en zorgbehoevenden (blinden in Frankrijk, doven in Nederland, bejaarden in Vlaanderen).
...

"Wat hier gerealiseerd werd, is uniek in Europa," zegt Antoon Sansen, de gewezen burgemeester van Kortrijk. En hij doelt daarmee op het pilootproject Telesenior, waarvan hij de bezieler is. Telesenior is de Vlaamse bijdrage aan een Europees initiatief dat de link legt tussen communicatietechnologie en zorgbehoevenden (blinden in Frankrijk, doven in Nederland, bejaarden in Vlaanderen). De Europese steun liep eind vorig jaar af en er leeft bezorgdheid over het voortbestaan van Telesenior. "Europa heeft 70 miljoen frank geïnvesteerd in deze pilootopdracht," zegt Antoon Sansen. "Zowel op technologisch gebied als op het vlak van knowhow hebben wij een enorme voorsprong kunnen nemen. Het zou zonde zijn om die op te geven."De vzw Telesenior werd in 1993 opgericht door het stadsbestuur en het OCMW van Kortrijk in samenwerking met Gaselwest ( Electrabel). Er werden zestig televisietoestellen via de kabel gelinkt aan een centrale. De bejaarde abonnees kunnen via de buis rechtstreeks en interactief in contact treden met de zorgverstrekker in het dienstencentrum, waar de centrale is gevestigd. De videotelefonie moet een remedie bieden tegen vereenzaming van bejaarden, maar het systeem laat ook een betere zorgverstrekking toe. Het systeem hanteert dezelfde technologie als gebruikt wordt bij tele-video-conferencing en werd geïnstalleerd door de Zweedse firma Daltec. De techniek werkt, de beeldkwaliteit is uitstekend. De zestig aangesloten bejaarden kunnen glashelder communiceren met de zorgverlener met wie zij tegelijkertijd visueel contact hebben, dankzij een kleine camera op het televisietoestel, enkele technische ingrepen op de kabel en de nodige software. Eind 1998 dook een eerste probleem op. Bij de aanvang van de operatie kreeg Telesenior bandbreedte toegewezen die eigenlijk voorzien was voor Canal+ en Telenet. Door de installatie van Telenet op de kabel moest het aantal abonnees teruggebracht worden tot zeventien. Een ander probleem is het gebrek aan goedkope, digitale eindapparatuur. De markt is nu nog te klein om op relatief grote schaal te kunnen produceren. Antoon Sansen repliceert: "Het is niet omdat we hier een sociaal doel beogen, dat zo'n project economisch niet rendabel zou kunnen zijn. Bejaarden vormen een aanzienlijke markt, die met de vergrijzing van de bevolking alleen maar zal toenemen."De organisatoren van Telesenior zoeken nu naar nieuwe steun. Financiële support is primordiaal, maar het verkrijgen van bandbreedte om Telesenior op de kabel aan te bieden, is net zo belangrijk. Er worden gesprekken gevoerd met Telenet.