David Weytsman heeft zijn mentor Michel Vermaerke, de CEO van Febelfin, uitgenodigd in het Brusselse stadhuis, waar Weytsman voor de MR in de gemeenteraadslid zit. De jonge politicus, die ook adjunct-kabinetschef is van federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), heeft ook in de privésector gewerkt, maar was nieuwsgierig naar de verschillen tussen leidinggeven in de privésector en de overheid. "Zowel in de bedrijven als in de politiek gaat het om hoe je vooruitgaat, hoe je doelen stelt en hoe je omgaat met verwachtingen", zegt de topman van de Belgische federatie van de financiële sector. "In het bedrijfsleven gebeurt dat iets rationeler, terwijl er in de politiek ook andere factoren meespelen. Je moet er bijvoorbeeld rekening houden met het maatschappelijk draagvl...

David Weytsman heeft zijn mentor Michel Vermaerke, de CEO van Febelfin, uitgenodigd in het Brusselse stadhuis, waar Weytsman voor de MR in de gemeenteraadslid zit. De jonge politicus, die ook adjunct-kabinetschef is van federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), heeft ook in de privésector gewerkt, maar was nieuwsgierig naar de verschillen tussen leidinggeven in de privésector en de overheid. "Zowel in de bedrijven als in de politiek gaat het om hoe je vooruitgaat, hoe je doelen stelt en hoe je omgaat met verwachtingen", zegt de topman van de Belgische federatie van de financiële sector. "In het bedrijfsleven gebeurt dat iets rationeler, terwijl er in de politiek ook andere factoren meespelen. Je moet er bijvoorbeeld rekening houden met het maatschappelijk draagvlak. Maar het is een illusie dat de politiek geen behoefte zou hebben aan cijfers." Vermaerke raadde Weytsman aan The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey te lezen, iets waar David Weytsman veel aan had. Ook in overheidsdienst komt het erop aan je team te motiveren of om te gaan met de frustraties van je medewerkers. "Zo had ik bijvoorbeeld een team dat niet wou meewerken omdat meerdere teamleden oudere medewerkers waren met veel frustraties", herinnert David Weytsman zich. Michel Vermaerke raadt managers aan eerst te proberen hun medewerkers te begrijpen als ze zelf begrepen willen worden: seek to understand in order to be understood.Wat managers nu doen, verschilt niet zo erg van wat managers vroeger deden, alleen is de wereld onder meer door de technologie en de sociale media veel sneller en transparanter geworden. Zeker in de politiek moet je daar rekening mee houden, zegt David Weytsman. "Wanneer een beslissing genomen is, krijg je in de media of de sociale media meteen een foto en commentaar. Vroeger zat er tussen een beslissing van de politiek en de mededeling aan het grote publiek meer tijd en direct contact, waardoor er meer ruimte voor analyse en nuance was. Nu kan een beslissing meteen ter discussie worden gesteld." Michel Vermaerke herkent dat ook bij bedrijven. Hij ziet hoe de media vaker één facet van een beslissing belichten, waardoor het debat scheefgetrokken wordt. "Er is meer transparantie, leidt die transparantie ook tot meer diepgaande reflectie? Het is wat het is. Je moet de wetmatigheden van de nieuwe media proberen te begrijpen en er dan het hoofd aan bieden." Beide heren ontdekten dat ze een gemeenschappelijk verleden hebben. Weytsmans grootouders en Vermaerkes ouders werkten als bloemist en beide mannen behouden een professionele link met de sector. Vermaerke als voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van Land- en Plantkunde en Weytsman komt de taak toe om Brussel op te fleuren met bloemen. Waar halen ze hun inspiratie als leider? David Weytsman heeft respect voor een figuur als Margaret Thatcher die, hoewel ze ongelofelijk onpopulair was, voet bij stuk hield wanneer ze moeilijke beslissingen moest nemen. Maar hij vindt evenveel inspiratie in de levensloop van gewone mensen. "Ik denk aan een alleenstaande moeder met drie kinderen, die er in moeilijke omstandigheden voor zorgde dat haar kinderen een universitair diploma konden behalen. Ze dreigde uitgewezen te worden, terwijl je haar een medaille zou moeten geven." Michel Vermaerke werd onder meer geïnspireerd door Gordon Logan, bij wie zijn echtgenote en hij inwoonden tijdens hun tijd in de Verenigde Staten. "Logan was onder meer de stichter van de Nasdaq. Hij kon ongelofelijk goed vooruitkijken naar wat nieuwe technologie zou brengen, maar hij wees evengoed op het belang van humor." Young Leaders/Inspiring Mentors is een traject van de leiderschapsorganisatie Lead-In, dat een ervaren leider koppelt aan een jonge wolf. Elke week verklapt een van de 15 duo's wat ze hebben geleerd. Geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor de volgende cyclus via info@lead-in.eu. Benny Debruyne, fotografie Debby Termonia