De aanhoudende droogte maakt nog eens duidelijk hoe essentieel water is voor de economie. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) coördineert in opdracht van de Vlaamse regering het project Vlaanderen WaterProof, om een waterafschakelplan te voorkomen.
...

De aanhoudende droogte maakt nog eens duidelijk hoe essentieel water is voor de economie. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) coördineert in opdracht van de Vlaamse regering het project Vlaanderen WaterProof, om een waterafschakelplan te voorkomen. 1. Wat houdt het project in? Vito onderzoekt in drie grootschalige demoprojecten hoe slim en innovatief winst kan worden gehaald uit water. Een daarvan is het industrieterrein Noord in Tielt. "De bedoeling van zo'n demo is dat we een combinatie van methoden gebruiken voor meer waterzekerheid voor de bedrijven", zegt wateronderzoeker Wim Schiettecatte. "We verkennen en demonstreren oplossingen en het resultaat van elke ingreep wordt voortdurend gemonitord. Daardoor krijgen we een gedetailleerd beeld van de effecten van elke maatregel. Aan het einde van de rit kan deze industriezone een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen." 2. Wat is het doel? Het moet bedrijven wapenen tegen watertekorten. "Er moet dringend werk worden gemaakt van slim waterbeheer in bedrijven en op bedrijventerreinen", zegt Schiettecatte. "We mogen ook andere positieve neveneffecten niet uit het oog verliezen. Zo opent het nieuwe watersysteem kansen voor de energievoorziening als we energie zouden winnen uit rioolwater." 3. Is gemeenschappelijk waterbeheer de oplossing? Dat is een scenario dat onderzocht wordt. Sommige bedrijven hebben weinig watervraag, maar een groot dakoppervlak en dus de mogelijkheid om veel regenwater op te vangen. Koppel die aan een naburig bedrijf dat veel water nodig heeft, en de eerste winst is binnen. "Vandaar het belang van waterbuffers", zegt Schiettecatte. "Lokaal regenwater en eventueel gezuiverd bedrijfsafvalwater kunnen daar verzameld worden. Van daaruit wordt het gezuiverd en weer teruggevoerd naar het bedrijventerrein."