Forges de Clabecq.
...

Forges de Clabecq.De werknemers van de failliete Waalse staalproducent Forges de Clabecq verwerpen impliciet het sociaal voorakkoord, gesloten in het paritair comité. Zij stemden tegen een referendum over het voorakkoord. Interbrew.De Belgische brouwerijgroep Interbrew behaalde in '96 een nettowinst van 4,1 mia. In het boekjaar '94-'95, een boekjaar van 15 maanden, bedroeg de winst 3,46 mia. Gevaert.De geconsolideerde winst van de holding Gevaert groeide in '96 tot 4,23 mia tegen 2,94 mia in '95. Picanol.De West-Vlaamse weefmachinegroep Picanol haalde vorig jaar een omzet van 12,9 mia. De nettogroepswinst steeg met 67 % tot 324 mio. Distributie.Volgens de Nielsen-cijfers is het marktaandeel van Colruyt in het eerste kwart van '97 gestegen met 1,3 %. Delhaizes marktaandeel daalt van 30,9 % tot 30 %, dat van GB stabiliseert op 36 %. Die laatste wil minisupermarkten opzetten in de benzinestations van Shell. Franki.De bouwgroep Franki beperkte het verlies in '96 tot 110 mio, vergeleken met 138 mio in '95. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten bedroegen vorig jaar 10,35 mia tegen 10,90 mia in '95. Seghers Engineering.Singapore heeft een contract toegezegd aan het Belgische Seghers Engineering voor de bouw van een waterzuiveringsstation. De totale contractwaarde bedraagt 460 mio frank. Uitzendkantoren.Het volume gepresteerde uren bij de uitzendkantoren groeide vorig jaar met 7 % tot 86,5 mio. De sectoromzet steeg met 5,7 % tot 58,1 mia. HSA-Spaarkrediet.De KB-dochters HSA en Spaarkrediet zijn gefuseerd in HSA-Spaarkrediet. De nieuwe spaarbank heeft 252,730 mia aan cliëntenwerkmiddelen en een eigen vermogen van 10,161 mia. Electrorail.Het geconsolideerde verlies van de beursgenoteerde vastgoedholding Electrorail bedroeg in '96 43,9 mio. Het jaar voordien werd nog een winst van 148 mio opgetekend.