Renault.
...

Renault.De komende drie jaar wil Renault voor 20 miljard investeren in drie assemblagefabrieken in Spanje. De Spaanse loonkosten zijn een kwart lager dan de Belgische en Spanje is na Frankrijk Renaults belangrijkste afzetmarkt. Van Hool.De Waalse maatschappij voor openbaar vervoer SRWT zal 205 bussen bestellen bij Van Hool. De Naamse rechtbank beslist echter dat de toewijzing van de order (goed voor 1,35 miljard frank, exclusief BTW) ten vroegste volgende week mag gebeuren. Intussen kan de Waalse concurrent EMI zich beklagen bij de Raad van State. BBL.De winst van de Bank Brussel Lambert is in '96 met 15 % gestegen tot 10,29 miljard. Het rendement op eigen vermogen bedroeg 12,17 %. Directievoorzitter Michel Tilmant sluit een fusie of alliantie met een andere bank niet uit. Axa.De gecombineerde nettowinst van de 4 maatschappijen die samen de verzekeringsgroep Axa België vormen, steeg in '96 met 71 % tot 1,46 miljard. De premieomzet bedroeg 21,46 miljard. Landbouwkrediet.De nettowinst van het Landbouwkrediet bedroeg in '96 776 miljoen, een stijging met 8,2 % in vergelijking met '95. Fnac.De Fnac-keten opent in het Shoppingcenter van Wijnegem zijn vijfde Belgische winkel. De groep wil in ons land het aantal winkels verdubbelen. KB Lux.De gerechtelijke politie valt binnen in het coördinatiecentrum van de Noorse groep Statoil, een KB-kantoor in Diegem en de hoofdzetel van de KB. De huiszoekingen houden verband met de zaak KB Lux. Best Tours.Touroperator Best Tours van de familie Boone boekte vorig jaar (boekjaar van 18 maanden, afgesloten in juni '96) een omzet van 1,7 miljard. De nettowinst bedroeg 17 miljoen. Toegevoegde waarde.Van alle werknemers in de Oeso leverden de Belgische in '95 de meeste toegevoegde waarde. Ons land haalde een index 104,7, gevolgd door Finland met 100,8 en de VS met referentiewaarde 100.