KB.
...

KB.In de eerste 6 maanden van '96 steeg de nettowinst van de Kredietbank met 14,5 % tot 6,7 miljard. In 15 jaar groeide het balanstotaal van 400 miljard naar 3000 miljard. Cockerill.De Waalse staalgroep Cockerill Sambre leed in de eerste helft van dit jaar een geconsolideerd groepsverlies van 180 miljoen. In dezelfde periode van '95 was er nog een groepswinst van 3,1 miljard. Barco.De nettogroepswinst van het technologiebedrijf Barco steeg over het eerste halfjaar met 37,4 % naar 1131 miljoen. De totale groepsomzet bedroeg 8882 miljoen. Gemeentekrediet.De geconsolideerde halfjaarwinst van het Gemeentekrediet steeg met 41,3 % tot 5,4 miljard tegen 3,83 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Door deze winstsprong komt het rendement op eigen vermogen op 15,11 %. Faillissementen.In de maanden juli en augustus werden 774 bedrijvenfailliet verklaard tegen 649 in dezelfde periode van vorig jaar. Bekaert.De West-Vlaamse producent van staaldraad en -koord Bekaert sloot zijn eerste halfjaar af met een geconsolideerde nettowinst (afkomstig van de groep) van 1,27 miljard. Dat is een daling met 25,4 % tegenover de 1,7 miljard per eind juni '95. Ter Beke.De voedingsgroep Ter Bekesluittwee vleeswarenfabrieken, één in Deinze en één in Malmedy. De nettowinst (alleen afkomstig van de groep) bedroeg in de eerste jaarhelft 60,1 miljoen tegen 71,1 miljoen in dezelfe periode vorig jaar. Fabrimetal.De 550 ondernemingen onder de koepel van de werkgeversorganisatie Fabrimetal haalden vorig jaar een verkoopmarge van 3 %. Bij de helft van die bedrijven blijft het rendement op eigen vermogenonder de 4,6 %, dus onder het rendement op overheidsobligaties. Banken.De gezamenlijke winst van de in België gevestigde banken zakte in '95 van 55,3 miljard naar 53,1 miljard. De banken naar Belgisch recht hielden hun winst stabiel op ongeveer 50 miljard. Walibi.De pretparkengroep Walibi leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 418,5 miljoen tegen 395,6 miljoen in dezelfde periode van '95. De omzet beliep 888,1 miljoen tegen 840,8 miljoen vorig jaar.