De radicaal-linkse PvdA+ stelde vorige week haar verkiezingsprogramma voor. Een opvallend voorstel is het opnieuw verlagen van de minimumleeftijd voor conventioneel brugpensioen (nu SWT of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) van 60 naar 58 jaar voor wie 38 jaar gewerkt heeft. Maar vooral: bruggepensioneerden zouden verplicht vervangen moeten worden door een jongere.
...

De radicaal-linkse PvdA+ stelde vorige week haar verkiezingsprogramma voor. Een opvallend voorstel is het opnieuw verlagen van de minimumleeftijd voor conventioneel brugpensioen (nu SWT of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) van 60 naar 58 jaar voor wie 38 jaar gewerkt heeft. Maar vooral: bruggepensioneerden zouden verplicht vervangen moeten worden door een jongere. Een slecht idee volgens Randstad-arbeidsmarktspecialist Jan Denys. Hij twitterde dat zulke recepten voor tewerkstellingscreatie in het verleden een totale mislukking waren. "Het is al meer dan tien jaar geleden dat er nog gedetailleerd onderzoek naar werd verricht, maar in de praktijk werd slechts een zeer beperkt aantal bruggepensioneerden vervangen door jonge werkkrachten. Op zeven bruggepensioneerden werden slechts twee werknemers in dienst genomen." Het is ter linkerzijde een klassiek pleidooi: arbeidsherverdeling moet jongeren aan een job helpen. Dat wil zeggen dat ouderen vroeger stoppen en dat die plaats dan door afgestudeerden kan worden ingenomen. Maar deze theorie gaat ervan uit dat er in een economie altijd een constante hoeveelheid arbeid aanwezig is. En dat klopt niet, zeggen arbeidsmarktspecialisten. "Als verwezen wordt naar het brugpensioen als middel om jongeren de arbeidsplaatsen van ouderen te laten innemen, dan kent men de geschiedenis van dit brugpensioen niet goed", legt Jan Denys uit. "Het stelsel kende zijn echte start in 1975 toen er massaal jobs verloren gingen na de eerste oliecrisis." Constante indexaanpassingen en een loon-prijsspiraal zetten de concurrentiekracht van Belgische bedrijven op een nooit geziene manier onder druk. Denys: "Ondanks de massale overheidstewerkstelling die deze jobvernietiging moest opvangen, gingen tussen 1972 en 1984 netto 250.000 jobs verloren. De werkloosheid steeg in enkele jaren van 95.000 naar meer dan een half miljoen. De economie raakte in crisis op een ogenblik dat de beroepsbevolking enorm steeg. Een groep van babyboomers kwam op de arbeidsmarkt terecht in volle crisis. Zij vonden geen job. Maar de arbeidsherverdeling ten voordele van jongeren waar het brugpensioen voor moest zorgen, is er niet gekomen. Het heeft vooral geleid tot een afbouw van de tewerkstelling." De schok van de jaren 70 heeft zeer lang gewogen op de Belgische arbeidsmarkt. "Pas in 1997 hebben we opnieuw de tewerkstelling van 1974 bereikt. Nu zijn we nog altijd de fouten uit die periode aan het rechtzetten." De maatregelen die de regering-Di Rupo aan het begin van de legislatuur genomen heeft om de vervroegde uittreding tegen te gaan, krijgen applaus van de Randstad-expert: "Op dat domein heeft de regering het meeste werk verzet in jaren. Maar de volgende regering moet op het ingeslagen pad doorgaan. Een verdere verstrenging van het stelsel met het optrekken van de minimumleeftijd is nodig." @ALAIN MOUTON"Het heeft zelfs geleid tot een afbouw van de tewerkstelling"