WIE

Filip Baptist (51)
...

Filip Baptist (51) Sinds december 2018 CEO van het hr-bedrijf Groep Securex Filip Baptist studeerde af als master in bedrijfspsychologie (KU Leuven) en haalde ook een master in human resources aan de Vlerick Business School. Hij werkt sinds 1993 voor het hr-bedrijf Groep Securex en is al twintig jaar lid van het directiecomité. "Ik ben begonnen bij de hr-consultancy." Hij nam er verschillende functies op. Daarnaast leidde Filip Baptist de internationale activiteiten van de Groep Securex. Het is actief in België , Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Spanje. "België blijft onze thuismarkt. De internationale activiteiten zijn vooral het werk van de voorbije vijf jaar. Naast de landen waar we eigen vestigen hebben, doet Securex ook een beroep op een netwerk in andere EU-landen met andere hr-providers, vooral voor payrollmanagement. De activiteit buiten België betreffen vooral loonadministratie. Er is bij onze klanten veel vraag naar internationale coördinatie. Als men mij vraagt waarom Securex in die landen actief is, dan is dat omdat wij onze klanten volgen." "De voorbije drie jaar was ik COO en vice-CEO. Ik was dus van nabij betrokken bij het algemene beleid van de groep. Securex is de partner voor zowel startende en ervaren zelfstandigen of kmo's, als grote ondernemingen en openbare besturen en biedt een geïntegreerd hr-beleid aan. Behalve in loonberekening staan we sterk in advies over talentontwikkeling, preventie en welzijn op het werk. Ons brede dienstenaanbod is een voordeel ten opzichte van veel andere spelers. Securex is ook een verzekeraar, met onder meer groeps- en arbeidsongevallenverzekeringen. We informeren onze klanten proactief over hun hr-data, zodat ze zicht hebben op de evolutie van bijvoorbeeld burn-outs of absenteïsme." Op die weg wil de hr-groep doorgaan. Baptist: "We kijken daarbij vooral naar de op Europa gerichte bedrijven." Lopen, bergsport en golf.