Bedrijven en sectoren die hopen hun personeel snel te kunnen inenten tegen de Mexicaanse griep, zullen nog geruime tijd geduld moeten oefenen. Eerst krijgt een handvol prioritaire groepen het vaccin toegediend, wat algauw weken kan duren. Intussen broedt een werkgroep op een lijst van cruciale bedrijven die versneld in aanmerking komen voor het vaccin. Maar of die lijst wordt afgewerkt, is helemaal niet zeker, zegt het permanente crisiscentrum van de overheid.
...

Bedrijven en sectoren die hopen hun personeel snel te kunnen inenten tegen de Mexicaanse griep, zullen nog geruime tijd geduld moeten oefenen. Eerst krijgt een handvol prioritaire groepen het vaccin toegediend, wat algauw weken kan duren. Intussen broedt een werkgroep op een lijst van cruciale bedrijven die versneld in aanmerking komen voor het vaccin. Maar of die lijst wordt afgewerkt, is helemaal niet zeker, zegt het permanente crisiscentrum van de overheid. "De vraag die we ons moeten stellen, is of we dit hoe dan ook gaan doen. Eerst moeten we zorgen dat we de risicogroepen maximaal kunnen bereiken. En mogelijk blijft het daarbij", zegt Peter Mertens, woordvoerder van het crisiscentrum. "Als het risico niet ernstiger is dan bij een gewone griep, laten we het zo. Want we doen het ook niet voor een gewone griep", voegt griepcommissaris Marc Van Ranst eraan toe. Op 19 oktober begon de vrijwillige vaccinatie van het zorgverstrekkende personeel. Vanaf 7 november moeten ook andere prioritaire groepen de vaccins ter beschikking krijgen. Dat zijn hoofdzakelijk de ouders van kinderen jonger dan zes maanden, mensen met chronische aandoeningen en leerkrachten en ander personeel voor kleuterscholen, lager en secundair onderwijs. "Er zal tijd overgaan voor die de revue gepasseerd zijn. We kunnen ze niet tegelijk behandelen, en gaan niet overhaasten", zegt Mertens. Heel wat bedrijven hebben zich al voor die lijst van prioritaire bedrijven aangemeld. De namen worden echter niet vrijgegeven. "Ongeveer het domste wat je kunt doen, is die lijst onmiddellijk publiek maken", stelt Van Ranst. "Mensen classificeren levert altijd narigheid op." Volgens de griepcommissaris wordt het hoe dan ook een "zeer limitatieve lijst". Toch staat vast dat onder meer de luchtverkeersleiders van Belgocontrol en de machinisten van de NMBS zich hebben aangemeld en op de lijst figureren. "Dat zijn gatekeepers die een hele sector beheren. Zij zorgen voor continuïteit en veiligheid", zegt Mertens. "Zo zijn er nog wel bedrijven die met weinig mensen relatief snel hun impact kunnen laten voelen op grote schaal." Maar Mertens benadrukt dat de beslissing over een lijst nog lang niet gevallen is. "Speculatie kan alleen maar voor verwarring zorgen, zeker nu we de campagne lanceren voor de prioritaire groepen." De overheid en het griepcommissariaat dringen er al enkele maanden op aan dat bedrijven een interne planning opstellen om de continuïteit van hun activiteiten te garanderen. Be.L.