Een doorbraak: het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en ondernemingen met belangrijke projecten in het buitenland zoals Tractebel, Besix, De Nul en Deme, krijgen eind deze maand in het federale parlement de kans om bezwaren te uiten bij wetsvoorstellen die hun concurrentiekracht een knauw zouden kunnen geven. Ook Delcredere mag zich verdedigen. Tenslotte functioneert deze overheidsinstelling bij het indekken van economische en politieke risico's volgens commerci...

Een doorbraak: het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en ondernemingen met belangrijke projecten in het buitenland zoals Tractebel, Besix, De Nul en Deme, krijgen eind deze maand in het federale parlement de kans om bezwaren te uiten bij wetsvoorstellen die hun concurrentiekracht een knauw zouden kunnen geven. Ook Delcredere mag zich verdedigen. Tenslotte functioneert deze overheidsinstelling bij het indekken van economische en politieke risico's volgens commerciële criteria. "Ethische motieven evalueren, is niet onze kerntaak. De federale overheidsdiensten hebben in de raad van bestuur een vetorecht," werpt Yves Windelincx, algemeen directeur van Delcredere op. Sinds 2003 houdt Delcredere in zijn evaluatie al rekening met milieu-effectenrapporten, wat bijkomende expertise vereiste. De kleine kredietverzekeraar bokst op tegen concerns als Euler-Cobac, Atradius en Coface (samen goed voor 80 % van de wereldmarkt). De verdienste voor deze inspraak komt op rekening van Kauri, een vereniging die rond concrete wrijvingspunten als fair trade in de koffiehandel, sociale labels en maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden de dialoog organiseert tussen bedrijven, NGO's en beleidsmakers. SP.A-volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen, initiatiefnemer van het meest ver- strekkende wetsvoorstel, wil dat ons land verder gaat dan de richtlijnen voor duurzaam en verantwoord ondernemen die exportkredietverzekeraars in Amerika, Canada en Nederland meekrijgen. Hij pleit voor een ethische commissie die klachten onderzoekt of laat onderzoeken door gespecialiseerde kantoren en zo nodig sancties oplegt. Het VBO vindt het voorstel te ver gaan. "Internationale problemen vergen internationale afspraken," zegt VBO-directeur Caroline Ven. Het VBO verwijst naar bestaande internationale gedragsregels zoals Oeso-richtlijnen, basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en standaarden van de Wereldbank. "Het NCP, het nationale contactpunt bij Economische Zaken dat hierop moet toezien, ontvangt weinig klachten," merkt Caroline Ven op. Sabine de Bethune (CD&V) wil met haar wetsontwerp het NCP versterken, transparanter maken (on line) en aan de internationale standaarden afdwingbare sancties koppelen. Dirk Coeckelbergh van Stock at Stake (dat beursgenoteerde bedrijven adviseert) is voor wetgeving. De discussie is geopend. E.B.