eXtra informatie op www.trends.be
...

eXtra informatie op www.trends.be Op de Trends-website vindt u de uitgebreide resultaten van de CEO-Poll.De federale regering kan op steeds minder aanhang rekenen bij economisch België. In april vond 35 procentpunt van de Belgische bedrijfsleiders het werk van Verhofstadt & co. slechter dan zes maanden daarvoor. Vandaag is dat aantal gestegen tot net geen 51. Om precies te zijn: amper 8,6 % van de respondenten vindt dat de federale regering beter bezig is; een overweldigende 59,5 % vindt dat niet. Het cijfer staat in schril contrast met het rapport dat de Vlaamse regering na één jaar werking kan voorleggen. 40,8 % van de Nederlandstalige respondenten vindt dat de bewindsploeg van Yves Leterme (CD&V) beter werk levert dan de regering van zijn voorganger Bart Somers (VLD), 15,8 % vindt van niet. Eindscore: +26. De minister-president wordt ook als beste minister ervaren, vóór Frank Vandenbroucke (SP.A) en Kris Peeters (CD&V). Verschillen in de ranglijst tussen leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de bedrijfsleiders zijn er amper. Voor de CEO's en Voka-leden staat Kris Peeters op gelijke hoogte met de socialist en is Fientje Moerman (VLD) een betere minister dan Kathleen Van Brempt (SP.A), met Marino Keulen (VLD) op plaats zes, voor Geert Bourgeois (N-VA) en Inge Vervotte (CD&V). Omgekeerd zadelen de IAB-leden niet Bert Anciaux (Spirit), maar Marino Keulen op met de rode lantaarn en schatten ze Moerman en Vervotte even hoog in. Ook de recente plannen van Verhofstadt kunnen op weinig enthousiasme rekenen. De Waalse respondenten werd geen oordeel gevraagd over de Vlaamse regering, wel over de plannen van de premier om de BTW te verhogen. Meer dan driekwart (77,3 %) is ronduit tegen, amper 17,8 % ziet er brood in. Over het Marshallplan voor Wallonië zijn de meningen meer verdeeld: 36 % is voor, 30,4 % is tegen. Is er een oorzakelijk verband tussen de lage populariteit van Verhofstadt en de economische verwachtingen van de deelnemers aan onze driemaandelijkse enquête? Met of zonder Marshallplan zijn ze somberder gestemd over alle indicatoren dan drie maanden geleden. Alleen de omzet zien ze nog licht groeien, maar voor het overige regent het negatieve cijfers. Opvallend: de CEO's en Voka-leden zijn een stuk positiever ingesteld dan de accountants en belastingconsulenten. Of hebben ze gewoon een groter ego? Hoedanook: de bedrijfsleiders verwachten wel dat de economische conjunctuur keldert, maar de daling zal hun eigen onderneming niet treffen: zowel qua omzet, tewerkstelling, investeringen als export zijn er meer respondenten die verwachten de komende drie maanden betere zaken te doen dan omgekeerd. In mindere mate is er ook een tweedeling tussen industriële bedrijven en ondernemingen uit de dienstensector. Die laatste zijn iets minder negatief over de conjunctuur, maar koesteren op alle andere indicatoren lagere verwachtingen. De industrie verwacht zelfs het exportorderboekje en de omzet nog te zien aandikken. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië verwacht zowat 95 % niet dadelijk opnieuw te moeten aanschuiven bij wisselkantoren om Duitse marken of Italiaanse lires te bemachtigen. En hoewel net geen vier op de vijf respondenten vindt dat Europa een sterke eenheidsmunt nodig heeft, verwacht een kleine meerderheid (53,4 %) dat de euro de komende drie maanden goedkoper zal worden ten opzichte van de dollar. Dat de Europese Unie tot een pure vrijhandelszone moet worden afgebouwd - een idee die vooral in het Verenigd Koninkrijk opgeld maakt - kan aan deze kant van het Kanaal nog niet op een meerderheid rekenen. 68,8 % is tegen, al valt op dat net geen één op vier Vlaamse ondernemers voorstander is en bij transportbedrijven zelfs één op drie (32,3 %). In Wallonië is dat amper 13,6 %. Luc Huysmans