Joe Anastasi, The New Forensics - Investigating Corporate Fraud and the Theft of Intellectual Property. Wiley, 270 blz., 38,06 euro.
...

Joe Anastasi, The New Forensics - Investigating Corporate Fraud and the Theft of Intellectual Property. Wiley, 270 blz., 38,06 euro.De boekhouder of accountant heeft de fraude niet noodzakelijk gepleegd, maar hij is op zijn minst medeplichtig. Hij moet de financiële acrobatie, de onkostentrucs, de witwasoperaties en de boekhoudkundige abacadabra immers doorzien. Maar dan resten hem nog altijd drie uitwegen: de ogen sluiten, zijn deel opeisen of alarm slaan. Vooral accountants en revisoren dreigen meegesleurd te worden door de jongste bedrijfsschandalen. Velen verdedigen zich door erop te wijzen dat ze zelf in de maling genomen zijn door de witteboordcriminelen in de ondernemingen waarop ze toezicht hadden. Het befaamde accountingkantoor Arthur Andersen ging zelfs ten onder in het web van obscure financiële constructies dat energiehandelaar Enron geweven had. Werden de accountants zelf voor de gek gehouden en zijn ze nu mee het slachtoffer? Moeilijk te geloven, want al in 1995, lang voor er een vuiltje aan de officiële lucht was, circuleerde er onder de Andersen-accountants een ironisch lied over de cijfers die Enron aan het oppompen was. Zijn accountants naïevelingen of medeplichtigen? De in het fraudetumult van de jongste jaren overeind gebleven grote accountantskantoren hebben die vraag vakkundig afgewimpeld. Ze storten zich immers zowat met zijn allen gretig op een nieuwe groeimarkt: forensische accounting, zeg maar het opsporen en liefst ook voorkomen van fraude in het bedrijf. Kortom, de accountants willen elke verdenking van naïviteit of medeplichtigheid resoluut van zich afschudden en ontpoppen zich tot rigoureuze klokkenluider. Daarvoor richten ze speciale afdelingen op, die nog het best te vergelijken zijn met gesofisticeerde detectivebureaus. Bedrijven mogen niet meer vloeken tegen de financiële en fiscale regels, want de forensische accountant ziet hen. Het gaat dus om nieuwe speurderstechnieken, om The New Forensics. Die titel koos Joe Anastasi, de topman van de forensische afdeling van Deloitte & Touche, voor zijn boek waarin hij omstandig de nieuwe speurderstechnieken toelicht. Vooral de computerkennis valt op. Zowel bij het plegen van de misdrijven als bij de opsporing ervan speelt de computer doorgaans een dragende rol. De forensische detectives van Anastasi kennen de huidige krakers- en hackersmethoden door en door, ze zijn de Sherlock Holmes van het digitale tijdperk. Met reële voorbeelden en een fictief misdaadverhaal maakt Anastasi de vaak complexe acties duidelijk. Luc De Decker