De unieke nanobodytechnologie van Ablynx heeft het voorbije decennium kleppers als Merck & Co, AbbVie, Novartis, Genzyme en Boehringer Ingelheim overtuigd om partnerschappen af te sluiten in een veelvoud van ziektedomeinen, zoals kanker, botziekten, neurologie en immunologie. Vorige week kondigde het een deal met een nieuwe partner aan, de diabetesspecialist Novo Nordisk, met een voorafbetaling van 5 miljoen euro.
...

De unieke nanobodytechnologie van Ablynx heeft het voorbije decennium kleppers als Merck & Co, AbbVie, Novartis, Genzyme en Boehringer Ingelheim overtuigd om partnerschappen af te sluiten in een veelvoud van ziektedomeinen, zoals kanker, botziekten, neurologie en immunologie. Vorige week kondigde het een deal met een nieuwe partner aan, de diabetesspecialist Novo Nordisk, met een voorafbetaling van 5 miljoen euro. De pijplijn van Ablynx is de jongste jaren steeds meer matuur geworden, met één fase III-studie en vier fase II-studies. Na de uitgifte van een converteerbare obligatie op vijf jaar zette Ablynx in augustus een belangrijke stap in de richting van een verticaal geïntegreerd biotechbedrijf. Het besliste caplacizumab, een behandeling voor de levensbedreigende bloedziekte TTP, in Europa en de Verenigde Staten zelfstandig te commercialiseren. Op basis van de sterke fase II-resultaten dient het in Europa in de eerste helft van 2017 een voorlopige goedkeuringsaanvraag in, met het oog op de commercialisering vanaf 2018. De resultaten van de lopende fase III-studie worden eind 2017 verwacht. Als die positief zijn, volgt in 2018 de goedkeuringsaanvraag in de Verenigde Staten (beslissing in 2019) en de definitieve aanvraag in Europa. In januari sloot Ablynx een schitterende overeenkomst met Merck & Co, die voortbouwt op de deal van januari 2014 in kankerimmunotherapie. Daardoor kreeg Ablynx na nauwelijks twintig maanden al een eerste mijlpaalbetaling van 3,5 miljoen euro voor de aflevering van een preklinisch proof-of-concept, met een bispecifieke nanobody, die zich richt tegen twee eiwitdoelwitten. Ablynx verwacht dat Merck de eerste klinische studie met die nanobody opstart in 2017. Voor elk van de zeventien programma's kan het Vlaamse biotechbedrijf tot 340 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen plus oplopende royalty's bij de commercialisatie ontvangen. Op middellange termijn kan die deal een echte gamechanger worden. In 2016 rapporteert Ablynx over drie fase II-studies. In de eerste jaarhelft worden de resultaten van een studie met ALX-0171 bekendgemaakt. Het is de eerste geïnhaleerde nanobody tegen longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen. Als de resultaten meevallen, wil Ablynx tegen eind 2016 zelf een fase IIb-studie opstarten. In de tweede jaarhelft zijn er de resultaten van twee studies met ALX-0061 tegen reuma, op basis waarvan AbbVie beslist of het die licentieert. Op de afloop van de fase II-studie met ALX-0061 tegen lupus is het wachten tot 2018. Onlangs kondigde partner Boehringer Ingelheim positieve preklinische resultaten aan met een bispecifieke nanobody tegen kanker. Het aandeel heeft zich hersteld van een appelflauwte in oktober. Er is ruimte voor een verdere koersstijging. Op lange termijn mogen we zelfs niet uitsluiten dat Ablynx uitgroeit tot een tweede UCB. Toch blijft het risico van een belegging in biotech groot. Ablynx moet zijn beloften waarmaken. Danny Reweghs