"Om me voor te bereiden op mijn komende laattijdigheden tijdens h...