" Je comprend pas warum wir need a minister por multilingüismo", also spra...

" Je comprend pas warum wir need a minister por multilingüismo", also sprach ik tegen Marc Decorte, voorzitter en CEO van Shell België en voorzitter Beci; Sven Gatz, Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid; en Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.