ETF's, certificaten en trackers

Deze producten evolueren in dezelfde richting als hun onderliggende waarde, of in de omgekeerde richting indien ze short (bear) zijn. Er is geen hefboomeffect, maar er dient wel rekening te worden gehouden met de beheerkosten (doorgaans tussen 0,3 en 1 % per jaar), die worden berekend op de intrinsieke waarde. ETF's, certificaten en trackers zijn ook niet beperkt in de tijd of door een stoploss. De grootste voordelen van deze producten zitten in de mogelijkheden die ze bieden: beleggen in...

Deze producten evolueren in dezelfde richting als hun onderliggende waarde, of in de omgekeerde richting indien ze short (bear) zijn. Er is geen hefboomeffect, maar er dient wel rekening te worden gehouden met de beheerkosten (doorgaans tussen 0,3 en 1 % per jaar), die worden berekend op de intrinsieke waarde. ETF's, certificaten en trackers zijn ook niet beperkt in de tijd of door een stoploss. De grootste voordelen van deze producten zitten in de mogelijkheden die ze bieden: beleggen in volledige indexen, shortselling en beleggen in grondstoffen. Ze kunnen ook zeer gemakkelijk worden gekocht en verkocht, aangezien ze worden verhandeld als aandelen. Er wordt altijd een bied- en laatkoers (gescheiden door een ruime spread) verzekerd door de marketmaker. Grondstoffenproducten worden overigens elke maand doorgerold. Met andere woorden: de onderliggende waarde gaat van de future van maand M over naar de future van maand M+1. Dat betekent dat er niet kan worden ingezet op seizoensvariaties, aangezien het waardeverschil tussen de twee futures op het moment van het doorrollen verloren gaat. De laatste jaren hebben de emittenten echter producten gelanceerd die verband houden met goud of andere fysieke edelmetalen, welke niet gebaseerd zijn op futures en daarom niet doorgerold hoeven te worden. Deze producten, die zowel long als short kunnen zijn, beschikken over een hefboom: ondanks het feit dat u slechts in een deel van de onderliggende waarde belegt, incasseert u wel de volledige variatie. Het saldo, financieringsniveau genaamd, wordt gefinancierd door de emittent. In tegenstelling tot opties zijn turbo's, speeders enzovoort niet beperkt in de tijd, maar wel door een stoploss waarvan het niveau zich situeert in tegengestelde richting van de tendens waarop u inzet. Concreet: als grondstof of aandeel X 50 euro waard is en u zet in op een stijging, dan zal het stoplossniveau lager liggen dan 50. Als dat niveau bereikt wordt, wordt het product beëindigd en ontvangt u de restwaarde die slechts een fractie van het belegde bedrag vertegenwoordigt, soms zelfs nul. De stoploss wordt maandelijks aangepast op basis van het financieringsniveau (dat elke maand verhoogd wordt vanwege de rente verschuldigd aan de emittent voor het bedrag dat hij financiert), eventuele dividenden en het rollen van futures voor grondstoffen. De turbo's, minifutures, speeders, sprinters enzovoort zijn per definitie producten bestemd voor kortetermijnbeleggingen.