Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be Bart Verhaeghe is net terug van een veertiendaagse zakenreis door China, Japan en Azië. Via de media verneemt hij de moeilijkheden rond het DHL-dossier. Bart Verhaeghe. "Ik kon mijn oren niet geloven. Nog maar een paar dagen geleden spaarden wij ons kosten noch moeite op Logis-Tech Tokyo 2004 - dé logistieke beurs van het jaar - om multinationals te overhalen naar Vlaanderen te komen. We waren er in Tokio in geslaagd, samen met de Dienst Investeren Vlaanderen (ex-Export Vlaanderen), om de belangstelling te wekken van ongeveer 150 managers van multinationals voor een voordracht over Vlaanderen als ideale logistieke link. Maar mijn enthousiasme was snel bekoeld. De aanlokkelijke slogan van de informatieavond, Flanders, your fastest link to the European market, werd ineens een cynische beschrijving van onze regio. "Met DHL jagen we vele banen en welvaart voor vele mensen in Vlaanderen weg. En ook vergooien we (opnieuw) ons imago na het buitenlandse beleid onder Louis Michel (MR). Vlaanderen of België is niet investeringsvriendelijk en wil geen logistiek centrum zijn. België is een pipoland met zes regeringen, waarvan geen enkele bij machte is om de knoop door te hakken. En dat is wat men noemt rechtsonzekerheid en onbestuurbaarheid.""Eigenlijk zou iedereen in Vlaanderen die zich ook maar enigszins bezighoudt met economische en sociale aangelegenheden, een studiereis in Azië moeten maken. Ze zullen merken dat de rest van wereld zeker niet op ons staat te wachten. Integendeel. Ze zijn druk bezig om ons overbodig te maken. En ze zullen erin slagen. In een artikel in de Asia Herald Tribune stond letterlijk dat Europa slechts de derde (na Amerika en Azië) motor is van de wereldeconomie. Maar ook dat het er structureel als motor het slechtst voorstaat en zichzelf de das omdoet."Dana, de Amerikaanse eigenaar van Spicer Off Highway Belgium, een producent van industriële transmissies, overweegt een investering van 3,6 miljoen euro en de verhuizing van een machinepark van Amerika naar Brugge. Die operatie wordt gekoppeld aan een eis tot verlenging van de arbeidsduur. Zo niet, kunnen in Brugge minstens 150 jobs verdwijnen. De vakbonden steigeren. Verhaeghe. "Doe vooral zo voort en binnenkort zitten die 150 werknemers thuis, net zoals die 69 werknemers van Massive omdat de productie naar het Verre Oosten is verhuisd. Met hoeveel zullen wij binnenkort nog werken voor het behoud van al die voordelen van de niet-werkenden? "Het is natuurlijk de taak van de leiders om leiding te geven. Het is ook hun taak om de publieke opinie ervan te overtuigen dat het anders moet. Maar wij burgers moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen voor het collectieve belang. De politici verwijten maken en zelf vasthouden aan wat je verworven rechten noemt, is ook niet ernstig."De Tijd kopt 'Badlinnengroep Santens schrapt 170 jobs' en enkele bladzijden verder 'Santens is een voorproef van big bang in textiel'. Verhaeghe. "Gisteren lazen we trouwens dat ook bij Prado (Associated Weavers) wellicht een dertigtal jobs zal verdwijnen. Met die 200 banen is het einde van de ontslagen in de textielsector zeker niet in zicht. Onze economie concurreert met een Chinese torpedoboot: ze produceren ongeveer 60 % goedkoper dan Europa en zijn 20 % tot bijna 50 % goedkoper dan hun concurrerende buurlanden. Als eind 2004 de textielquota in Europa worden opgeheven, staan er niet 200 jobs op de helling maar 15.000 in België en ongeveer een miljoen in Europa. Dat is een uitdaging voor onze en ook de Europese regering."De Standaard bericht dat de regering-Verhofstadt geen heil ziet in een bevriezing van de lonen, noch in langer werken voor hetzelfde loon om de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven te verbeteren. Verhaeghe. "Wat gaan we dan wel doen? We zullen toch moeten beseffen dat er keuzes gemaakt moeten worden. Iedereen zal de broeksriem wat moeten aansnoeren. Ik hoop dat de overheid beseft dat zij in een wereld van mondiale competitie zelf ook moet denken en handelen als een ondernemer. Een ondernemer die niet alleen concurreert met andere ondernemingen, maar ook met andere staten. Als we welvaart nastreven, moeten we voor ogen houden dat bedrijven in de eerste plaats zoeken naar sociale en politieke stabiliteit, een duidelijk wettelijk kader, vrije markten, een degelijke infrastructuur en geschoolde krachten. Een overheid die dat niet weet te realiseren, is niet bij machte om welvaart te creëren voor haar bevolking." A.G. n Thomas Leysen, premier/minister-president. eXtra informatie op www.trends.beDe functies van de leden van het zakenkabinet.A.G."België is een pipoland met zes regeringen, waarvan geen enkele bij machte is om de DHL-knoop door te hakken."