Johan Thijs is de CEO van de bank-verzekeraar KBC Group. Hij kijkt met lede ogen hoe de geopolitieke spanningen in Europa zich ophopen. "Al denk ik niet dat het tot een militair conflict tussen de grootmachten zal komen. Maar de handelsoorlog is al begonnen. Ik vind dat Europa heel voorzichtig moet zijn, want het kan zich eigenlijk geen langdurig economisch conflict met Rusland veroorloven. Van alle wereldmachten heeft Europa momenteel de meest fragiele economie. De groei is zwak en de vooruitzichten uiterst bescheiden."
...

Johan Thijs is de CEO van de bank-verzekeraar KBC Group. Hij kijkt met lede ogen hoe de geopolitieke spanningen in Europa zich ophopen. "Al denk ik niet dat het tot een militair conflict tussen de grootmachten zal komen. Maar de handelsoorlog is al begonnen. Ik vind dat Europa heel voorzichtig moet zijn, want het kan zich eigenlijk geen langdurig economisch conflict met Rusland veroorloven. Van alle wereldmachten heeft Europa momenteel de meest fragiele economie. De groei is zwak en de vooruitzichten uiterst bescheiden." "De federale overheid moet in eerste instantie de overheidsschuld en het begrotingstekort aanpakken. Ik hoop dat dit niet gebeurt door nieuwe belastingen te heffen of blind te saneren. We hebben sterke punten, en die moeten we gebruiken om de economische groei te stimuleren. Een van die hefbomen is ons onderwijs, dat van een hoge kwaliteit is, maar waarvan de output beter op de noden van het bedrijfsleven afgestemd moet worden. Er is nood aan een goede wisselwerking. We moeten dringend zorgen dat er meer ingenieurs en wiskundigen afstuderen. "Ook het algemene ondernemersklimaat kan een duwtje in de rug gebruiken. Vooral de overheidsregulering, de belastingdruk en de weinig flexibele loonvorming zijn terugkomende klachten van ondernemers. Met het 'Start It'-initiatief van KBC heb ik gemerkt dat er flink wat innovatiecapaciteit bij onze jonge ondernemers is. De overheid kan dat meer stimuleren. Want hoe je het draait of keert, groeibedrijven zijn de grootste jobcreator in een economie. En België heeft, in Europees perspectief, te weinig snelgroeiende ondernemingen in innovatiesectoren." "De eerstvolgende jaren blijft de lage rente drukken op de rendabiliteit van de banksector. Daarbij komt de toevloed aan financiële regulering. Dat er nood was aan regulering zal niemand ontkennen, maar er dreigt nu een gevaar van overregulering. De financiële regels wegen extra op de rendabiliteit, en die is al laag. Bovendien hebben ze mogelijk een impact op het businessmodel van elke instelling. De Belgische bankenwet bijvoorbeeld zal het moeilijker maken om op langere termijn een aantal marktactiviteiten, zoals het indekken van muntrisico's, voor grote bedrijfsklanten op dezelfde manier te blijven doen. Er zijn limieten opgelegd, limieten die snel bereikt kunnen worden mocht de economie fors opleven." "Helemaal anders dan nu. De verandering zal gedreven worden door de digitalisering en de gewijzigde klantenverwachtingen. Facebook en Google hebben de standaard verlegd. Zij anticiperen op klantenbehoeftes, en dat is nieuw in veel sectoren. Uiteraard stelde KBC altijd al zijn klanten centraal, maar proactief inspelen op hun verwachtingen en daarbij gebruikmaken van alle beschikbare data, dat wordt de new normal. "Facebook en Google beschikken over meer globale informatie dan de banken, maar wij hebben heel specifieke informatie over het financiële gedrag van individuen. Daarom investeren we in de aanwerving van wiskundigen die onze data analyseren. Wie erin slaagt om zijn klanten op een proactieve en gerichte manier te triggeren op permanent of latent aanwezige behoeften, wordt de winnaar. Met volledig respect voor de privacy en de wil van de klant. En dat is het verschil met Google en Facebook. "KBC maakt werk van dat proces. Maar wie duurzaam wil werken, moet rendabel zijn. En wie wil inspelen op de klantenverwachtingen en de digitalisering, heeft schaalgrootte nodig om de kosten te dragen. Ik voorzie dus een nieuwe beweging van schaalvergroting. Groot zijn niet als doel op zich, maar als middel om de nodige zware investeringen te kunnen verantwoorden." P.C.