Nogal wat banken roepen een "zware fout" in om hun zelfstandige agenten te ontslaan. Zo is hun aantal in enkele jaren tijd meer dan gehalveerd, van 8900 tot 3800 zelfstandigen.
...

Nogal wat banken roepen een "zware fout" in om hun zelfstandige agenten te ontslaan. Zo is hun aantal in enkele jaren tijd meer dan gehalveerd, van 8900 tot 3800 zelfstandigen. "Voor de financiële instelling is dat een succesvolle tactiek," zegt Paul Van Welden, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Zelfstandige Bank- en Verzekeringsagenten ( BZB). "In het slechtste geval moeten ze dan uiteindelijk toch een vergoeding betalen. Intussen is de agent wel commercieel - en vaak ook mentaal - gekraakt. Bovendien kan de zelfstandige bemiddelaar dan niet bij een concurrent aan de slag gaan. Deze werkwijze komt neer op een beroepsverbod." Daarom vraagt de BZB aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen ( CBF) een omzendbrief op te stellen, waarin het principe van de zware fout duidelijk gepreciseerd wordt. Het overheidsorgaan erkent het probleem, maar zegt niets te kunnen doen. Volgens Van Welden blijft de CBF ook de drieste praktijken van de interne audits gedogen. "Sommige controles van de banken lijken wel huiszoekingen. Door het gebrek aan duidelijke regels bestaat veel machtsmisbruik en rechtsonzekerheid. Hier is duidelijk nood aan een deontologische code." Maar weer antwoordt het CBF dat deze zaken niet tot haar bevoegdheden behoren, aldus Van Welden. "Om de problemen ten gronde op te lossen, moet het CBF vervangen worden door een onafhankelijk toezichtorgaan. Want nu is het CBF, dat gefinancierd wordt door de financiële instellingen, te veel de papegaai van de grootbanken." Volgens de BZB-voorzitter zullen de financiële instellingen ook geen medewerking verlenen aan de fiscale amnestiemaatregel van de regering. Van Welden: "Ze hebben indertijd al het zwarte geld naar het buitenland versast en zullen nooit hun fouten uit het verleden toegeven. Integendeel, vandaag raden ze de vermogende spaarders aan met hun buitenlandse euro-obligaties en waardepapieren in een zogenaamd fonds dédié te stappen. Dat is een soort van Luxemburgse sicav, dat in Tak 23-producten belegt. Zo wordt na vijf jaar al het zwarte geld volledig wettelijk gebleekt." E.P.