Ver weg van het mediagedruis heeft Gentenaar Karel Velle (46) de voorbije maanden zijn nieuwe job als algemeen rijksarchivaris opgenomen. Het was sinds 2003 al wachten op zijn benoeming, een vertraging wegens veel juridisch gehakketak. Het Rijksarchief - een federale instelling met regionale verankeringspunten - heeft als hoofdopdracht de waardevolle documenten van openbare instellingen en openbare besturen te bewaren. Een selectiecomité van ambtenaren bepaalt wat wel en wat ...

Ver weg van het mediagedruis heeft Gentenaar Karel Velle (46) de voorbije maanden zijn nieuwe job als algemeen rijksarchivaris opgenomen. Het was sinds 2003 al wachten op zijn benoeming, een vertraging wegens veel juridisch gehakketak. Het Rijksarchief - een federale instelling met regionale verankeringspunten - heeft als hoofdopdracht de waardevolle documenten van openbare instellingen en openbare besturen te bewaren. Een selectiecomité van ambtenaren bepaalt wat wel en wat niet moet bewaard én neergelegd worden. "In België moeten de instellingen hun waardevolle documenten pas na honderd jaar neerleggen," zegt Velle. "In vergelijking met de meeste Europese landen hinken we achterop. In Nederland moeten de instellingen na twintig jaar hun waardevolle papieren al afdragen."Velle en zijn zowat 200 medewerkers beheren vandaag al 200 kilometer archief, verspreid over achttien regionale zetels. Het grootste aantal archiefdozen ligt in een keurig gebouw vlak bij het centrum van het Wase Beveren. Volgens Velle komen er in het Belgisch Rijksarchief elk jaar 7 tot 8 kilometer papier met blijvende cultuur-historische waarde bij. "Ik beschouw het als een van mijn eerste opdrachten om onze archieven zo snel mogelijk via het internet toegankelijk te maken voor de burger. Ook op dat vlak heeft België een aardige achterstand tegenover de rest van Europa."De nieuwe rijksarchivaris heeft ook expliciete ambitie richting bedrijfsleven. "Dat is niet onze hoofdopdracht, maar we willen er wel werk van maken," zegt Velle. "In principe hebben we belangstelling voor het bijhouden van de archieven van bedrijven met nationale of supraregionale uitstraling. Het Rijksarchief wil daarom contacten zoeken met werkgeversorganisaties."Na zijn studies Geschiedenis kwam Velle even in het onderwijs terecht en werd daarna assistent aan de Gentse universiteit. Na zijn doctoraat (over het beroep van arts doorheen de voorbije 200 jaar) en anderhalf jaar in de privé-sector (E5-mode), koos hij voor een bestaan als ambtenaar, waar hij onder meer de archieven van Justitie leerde kennen. De voorbije jaren was hij actief als adjunct-kabinetschef van minister Marc Verwilghen (VLD), die vandaag ook zijn voogdijminister is. IS: algemeen rijksarchivaris. VRIJE TIJD: fietsen, culinair, goed boek, stevige strandwandeling. IS: zaakvoerder Dîner chez Soi. WINT: VVB Prijs Vrouwelijke Bedrijfsleider. Karel Cambien