Sinds 1 oktober is de nieuwe telecomwet van kracht. Die heeft als doel de consument beter te beschermen tegen de machtige gsm- en internetoperatoren. De nieuwe regelgeving geldt zowel voor gsm-, telefoon- en internet- als voor televisieabonnementen. Het wordt voor abonnees gemakkelijker om van provider te veranderen. De contracten en de informatie die de telecombedrijven aanbieden, moeten duidelijker zijn voor de klanten. De wet wil ook vermijden dat gebruikers nog verrast worden door onverwacht hoge facturen.
...

Sinds 1 oktober is de nieuwe telecomwet van kracht. Die heeft als doel de consument beter te beschermen tegen de machtige gsm- en internetoperatoren. De nieuwe regelgeving geldt zowel voor gsm-, telefoon- en internet- als voor televisieabonnementen. Het wordt voor abonnees gemakkelijker om van provider te veranderen. De contracten en de informatie die de telecombedrijven aanbieden, moeten duidelijker zijn voor de klanten. De wet wil ook vermijden dat gebruikers nog verrast worden door onverwacht hoge facturen. De verandering die het meest in het oog springt, is dat klanten die hun abonnement willen stopzetten, geen opzeggingsvergoeding meer hoeven te betalen en geen opzeggingstermijn meer in acht hoeven te nemen. Die regel geldt voor alle contracten, ook als ze voor 1 oktober 2012 werden afgesloten. Beëindigt u het contract binnen de eerste zes maanden, dan bent u wel een opzeggingsvergoeding verschuldigd. U betaalt dan het resterende abonnementsgeld tot de grens van zes maanden is bereikt. Als u uw klantenrekening bijvoorbeeld na vier maanden annuleert, mag de operator u nog twee maanden abonnementsgeld aanrekenen. Toch is dat veel minder dan vroeger. Die nieuwe regelgeving geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven en vrije beroepers, op voorwaarde dat ze een contract voor minder dan vijf oproepnummers hebben. Verhoogt uw operator zijn tarieven in de eerste zes maanden van het contract - zelfs als het gaat om een indexering - dan kunt u altijd een einde maken aan het abonnement zonder dat u een opzeggingsvergoeding hoeft af te dragen. De voorwaarde is wel dat u het contract om die reden beëindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de datum waarop u de eerste factuur met het verhoogde tarief hebt ontvangen. Het gebeurt weleens dat een telecombedrijf een toestel - een gsm, een iPad of een tablet - gratis of met een forse korting aanbiedt aan klanten die een nieuw abonnement afsluiten. De nieuwe telecomwet schrijft voor dat de operator voortaan aan het contract een afschrijvingstabel moet toevoegen. De afschrijvingstermijn mag maximaal twee jaar bedragen. Als u het contract stopzet voordat die looptijd voorbij is, mag u het toestel houden en moet u enkel de restwaarde betalen. In het verleden werden mensen weleens verrast door hoge facturen, bijvoorbeeld nadat ze hadden gebeld vanuit het buitenland. Ook daartegen wil de nieuwe wet de consument beschermen. De telecommaatschappij moet u voortaan verwittigen, bijvoorbeeld via een sms, als uw verbruik een bepaalde grens heeft bereikt. Die grens kunt u zelf bepalen. De operatoren mogen voor die dienst geen kosten aanrekenen. Contracten mogen voortaan alleen schriftelijk worden afgesloten. Het is niet toegestaan een overeenkomst mondeling of telefonisch te sluiten of te vernieuwen. Op die manier wil de wetgever vermijden dat consumenten niet beseffen dat ze een verbintenis zijn aangegaan. Telecomcontracten mogen maximaal over een periode van 24 maanden lopen. De operatoren moeten ook een abonnementsformule van minstens 12 maanden aanbieden. Volgens de wet moet een klant die intekent op een abonnement duidelijke informatie krijgen. De operator moet bijvoorbeeld voor alle tariefplannen een dossier ter beschikking stellen met informatie over de toegang tot het abonnement, het gebruik, de prijzen, de diensten en de kosten die eventueel zijn verschuldigd bij de verbreking van de overeenkomst. Dat dossier wordt toegevoegd aan het contract. De operatoren moeten ook de minimale snelheid en capaciteit van een aansluiting vermelden. Eventuele verborgen kosten moeten duidelijk worden vermeld. Bovendien eist de wet dat de contracten worden opgesteld in een taal die begrijpelijk is voor de doorsneeconsument. De operatoren moeten hun klanten op de hoogte brengen van eventuele goedkopere tariefplannen die passen bij hun profiel. Ze moeten een gedetailleerde factuur bezorgen als de klant daarom verzoekt. De zogenoemde bel-me-niet-meer-lijst is voortaan ook wettelijk geregeld. Als u zich inschrijft in dat register, mogen bedrijven u niet meer bellen voor commerciële doeleinden. Er wordt gewerkt aan een procedure om zich online in te schrijven voor zo'n lijst. Vroeger bestond al de vergelijkbare Robinson-lijst. Meer informatie over dat initiatief vindt u op www.bel-me-niet-meer.be. JAN ROODHOOFTKlanten die hun abonnement stopzetten, hoeven geen opzeggings-vergoeding meer te betalen. Die regel geldt voor alle contracten.