Enkel actief in West- en Oost-Vlaanderen en toch de nummer acht in de uitzend-top-tien : Konvert Interim. Het enige Vlaamse familiale bedrijf tussen veel Nederlands geweld. En niet te koop, verzekeren de eigenaars, ondanks bijna maandelijkse voorstellen. Voor de eerste keer zet het bedrijf zich in de schijnwerpers van de pers.
...

Enkel actief in West- en Oost-Vlaanderen en toch de nummer acht in de uitzend-top-tien : Konvert Interim. Het enige Vlaamse familiale bedrijf tussen veel Nederlands geweld. En niet te koop, verzekeren de eigenaars, ondanks bijna maandelijkse voorstellen. Voor de eerste keer zet het bedrijf zich in de schijnwerpers van de pers. F reddy Verschetse zit in een onberispelijk maatpak. Stijf deftig. Hij wordt geflankeerd door zijn vrouw, Annemie Vervaeke, ook perfect uitgedost. De Jaguar staat voor de deur. Maar die façade misleidt. Het echtpaar dat sinds '83 het uitzendbedrijf Konvert Interim leidt, is niet regelmatig te vinden op het golfterrein, gaat niet skiën in Colorado of jagen in Zuid-Afrika en heeft geen zeilboot liggen in Cannes of Nice. "Werken is voor mij een sport, een ontspanning," zegt Freddy Verschetse. Wandelen aan de kust "waar we dan rustig kunnen praten" en een keer per jaar naar de Haute-Provence, steeds in dezelfde omgeving "we zijn daar welkom, we vinden daar innerlijke rust". Dat zijn de échte Verschetses. Hun bedrijf Konvert Interim is gegeerd. Het recentste "overname-aanbod" kwam er zelfs publiek. "Welke degelijke bedrijven zijn er nog te koop ? Asap Interim of Konvert Interim zijn misschien wel interessant maar het is zeer de vraag of hun aandeelhouders willen verkopen," verklaarde Michel Bodart, algemeen directeur van het Amerikaanse uitzendbedrijf Manpower in De Financieel-Economische Tijd van 4 april jongstleden. Konvert Interim staat in 't zonnetje, omdat het het grootste familiale uitzendbedrijf is in België. Zijn voorgangers in de top-tien (zie tabel) behoren tot een Nederlandse groep ( Interlabor, Vedior Gregg, Flex Interim, Unique Interim en Randstad) of een Zwitserse ( Adia Personnel Services). Enkel Creyf's Interim is Belgisch, maar behoort tot de Ackermans & van Haaren-groep. "We zijn inderdaad niet te koop," bevestigt Freddy Verschetse, gedelegeerd bestuurder van Konvert Interim. Ook al zijn er de laatste twee jaar steeds weerkerende geruchten. "Ach, we krijgen al twintig jaar lang overnamevoorstellen," relativeert Annemie Vervaeke, eveneens gedelegeerd bestuurder. "Nog vijf à tien jaar en dan kunnen de kinderen het overnemen ( nvdr zie kader De opvolgers)." Het echtpaar Verschetse heeft vier dochters. Drie van de vier en de twee schoonzoons zijn actief in de Konvert-groep, die naast Konvert Interim bestaat uit het dienstenbedrijf Konvert Service, het selectiebureau Konvert Adviezen, het publiciteitsbureau Pas en het verzekeringskantoor Argus Verzekeringen (zie kader De Konvert-groep). Konvert Interim is een gezond bedrijf dat sinds '83, toen de Verschetses het roer in handen namen, een spectaculaire groei heeft meegemaakt : van 72 miljoen frank omzet naar bijna 1,3 miljard frank. Van één kantoor in Kortrijk naar 19 kantoren verspreid over West- en Oost-Vlaanderen. En alles gefinancierd met eigen middelen. "We houden van een gecontroleerde groei," zegt Freddy Verschetse. "Na een jaar van sterke groei, remmen we liever wat af om de interne organisatie aan te passen."Sinds '90 scoort Konvert qua omzetgroei steeds beter dan de markt (zie grafiek), met uitzondering van vorig jaar toen de omzet slechts met 1 % steeg naar 1,267 miljard frank. Terwijl de globale Belgische markt groeide met 17 %. Dat mindere resultaat is onder meer het gevolg van de enorme prijzenslag die werd uitgevochten en waar Konvert Interim niet aan meegedaan heeft. "Toch konden we onze positie in West- en Oost-Vlaanderen handhaven," zegt Annemie Vervaeke. "En '96 wordt wellicht beter," beloven de Verschetses. Misschien wel omdat sinds begin dit jaar Konvert Interim beslist heeft de prijzenoorlog tóch mee te spelen. Tenminste, zo kan worden opgevangen in de markt. Freddy Verschetse antwoordt diplomatisch : "We hebben onze strategie niet veranderd. We voeren geen prijzenslag, maar moeten ons wel aanpassen aan onze concurrenten. Kwaliteit blijft voor ons primordiaal."'96 zal ook beter zijn omdat Konvert Interim verder uitbreidt. In mei opent in Veurne het twintigste kantoor, later op het jaar moeten er nog enkele volgen in Oost-Vlaanderen. En Noord-Frankrijk wordt onderzocht. "Dat is een groeimarkt," zegt Annemie Vervaeke. "Veel van onze West-Vlaamse klanten openen daar nieuwe vestigingen. We hebben nog niet beslist of we eigen kantoren gaan openen of een overname zullen verrichten." Konvert Interim zou beter snel beslissen, want ook de concurrentie heeft Noord-Frankrijk ontdekt. Creyf's Interim heeft er begin dit jaar een overname verricht (zij het wat lager, in de streek van Elzas/Lotharingen).In de filosofie dat Konvert zijn klanten volgt, heeft het ook een kantoor geopend in het Henegouwse Moeskroen. Freddy Verschetse : "Onze wortels liggen in West-Vlaanderen. We kennen de bedrijven hier zeer goed en we groeien met hen mee. Voor ons is een partnership met de lokale ondernemingen van belang. We willen onze streekeigen pluspunten verbinden met de plusplunten van onze klanten en zo samen sterker staan in Europa."Streekeigenheid : dat is het sleutelwoord voor Konvert Interim. Het hele imago is ermee opgebouwd. En dat heeft het bedrijf geen windeieren opgeleverd. In West-Vlaanderen is het naar eigen zeggen marktleider. Andere bronnen melden echter dat Interlabor aan kop zou staan met 1,4 miljard frank omzet, en het zal er dit jaar nog enkele kantoren openen. Creyf's zou ook zeer hoog scoren en Gregg volgt niet veel verder. Freddy Verschetse zegt niet wakker te liggen van marktaandeel. "Wij luisteren naar decliënt en geven hem een goede service. Marktaandeel groeit dan wel vanzelf." MEEGROEIEN MET DE STREEK.De roots van Konvert Interim gaan terug naar '64 toen Pieter Vervaeke, de vader van Annemie, in Kortrijk Konvert Bureau oprichtte, een adviesfirma voor personeelszaken. In '68 startte Pieter Vervaeke met interimservice, aanvankelijk enkel bedienden, later ook arbeiders. Konvert was de eerste in West-Vlaanderen. In datzelfde jaar startte Annemie Vervaeke in de interimactiviteit van het bedrijf. Begin '70 werd ze zaakvoerster. In '75 werd de personeelsselectie afgesplitst en ondergebracht bij Konvert Adviezen. De grote doorbraak kwam er in '83, toen na de opening van een kantoor in Brugge de omzet verdubbelde. Het was het jaar dat Freddy Verschetse actief werd in het familiebedrijf. Het jaar nadien volgde Roeselare en steeg de omzet met 150 % naar 180 miljoen. Snel volgden andere kantoren in kleinere steden. Konvert Interim was hiermee opnieuw de eerste.Intussen werden in de familiegroep Vervaeke in het kader van de opvolgingsproblematiek nieuwe bedrijven opgericht, onder andere nog een interimkantoor ( Ago Interim). In '87 werden de aandelen van Konvert Bureau (dat in '88 van naam veranderde in Konvert Interim) en Konvert Adviezen door Annemie Vervaeke en haar echtgenoot overgenomen van de familie. Een zuster van Annemie nam Ago Interim over. Met 481 miljoen frank omzet in '94 is Ago de nummer 12 op de markt. De familiale verdeling ging niet zonder slag of stoot, maar zegt Annemie Vervaeke, "vandaag zijn alle plooien gladgestreken." Over zaken wordt in de familie echter nooit gesproken. In de beginjaren tachtig was interim nog vrij onbekend. "Het was prediken in de woestijn," zegt Annemie Vervaeke. "Bedrijven die toch gebruik maakten van uitzendarbeid kregen dankzij die flexibiliteit extra slagkracht."Toen kwam de tweede periode, die van het Texas van Vlaanderen. In West-Vlaanderen ontstond er zelfs een tekort aan gespecializeerde mensen. "We hebben toen contacten gelegd met de Kempense Steenkoolmijnen," zegt Freddy Verschetse. "We hebben 1300 werkloze mijnwerkers aangeschreven en uitgenodigd naar hier. We wilden hen inschakelen als uitzendkrachten. Slechts negen mensen zijn komen opdagen, geen enkele is ingegaan op ons voorstel. De flexibiliteit en mobiliteit ontbrak. Dan zijn we naar Noord-Frankrijk getrokken en hebben we contact gelegd met de plaatselijke instanties. We hebben in die periode een 700 à 800 Noord-Fransen tewerkgesteld. We vonden ginder gespecialiseerde en gemotiveerde mensen, die bovendien wel de flexibiliteit hadden om te verhuizen of dagelijks grote afstanden af te leggen. Heel wat van die Fransen hebben uiteindelijk een vast contract gekregen." Vandaag is de economie teruggelopen. De Noord-Fransen hebben plaats gemaakt voor werklozen uit de streek. Want interim blijft zijn rol spelen. Als het goed gaat omdat er te veel werk is ; als het slecht gaat omdat men schrik heeft van vaste aanwervingen en men meer flexibiliteit wil. "Een nieuwe tendens die nu opduikt, is de vraag naar opleiding," zegt Annemie Vervaeke. "Er zijn mensen op de markt, maar vaak ongeschoolden, en anderzijds is er behoefte aan gespecialiseerde mensen. Die vraag en dat aanbod samenbrengen, is een nieuwe taak voor de uitzendbedrijven. Mensen met lage diploma's moeten we begeleiden naar bepaalde functies. We gaan die opleiding deels zelf doen, deels extern, ook in samenwerking met de Kamers van Koophandel."PERSOONLIJKE AANPAK.Konvert Interim heeft zijn sterke positie kunnen opbouwen door voorsprong. Het was het eerste interimbureau in West-Vlaanderen, het was het eerste dat kantoren opende in de kleinere steden. Maar geleidelijk aan is die voorsprong verkleind en wordt de concurrentie scherper.Ook vandaag tracht het nog steeds zich te onderscheiden van de grotere concurrenten. "Persoonlijk contact is voor ons zeer belangrijk," zegt Annemie Vervaeke. "De office managers werken in kleine gebieden zodat ze frequenter in de bedrijven kunnen gaan. De uitzendkrachten komen minstens een keer per week op kantoor. We betalen hen immers op vrijdagmiddag met een cheque (enkel op aanvraag via overschrijving). Het is belangrijk dat ze goed opgevangen worden in het kantoor. Als er een probleem is, zowel familiaal als professioneel, moeten ze daarover kunnen praten. Uitzendkrachten moeten steun hebben aan Konvert."Die persoonlijke aanpak heeft niet belet dat Konvert Interim fors heeft geïnformatiseerd. Vorig jaar werd daar een 8 à 10 miljoen frank in geïnvesteerd. "We beschikken nu over een centraal bestand het SUS-systeem (Self Using Search) waarin alle kandidaturen en aanvragen worden samengebracht," zegt Freddy Verschetse. "Elke nacht worden de gegevens vanuit elk kantoor doorgemodemd naar de centrale zetel in Kortrijk. Als in een kantoor niet de juiste kandidaten aanwezig zijn, dan kunnen die misschien wel gevonden worden in een ander kantoor via dit centraal bestand. De kandidaten kunnen ook alle vacante jobs zien via dit SUS-systeem in onze kantoren. Vooral voor gespecialiseerde jobs is dat belangrijk."MARKETING.Annemie Vervaeke komt uit de branche en kent het metier door en door. Ze houdt zich bezig met organisatie, het juridische aspect, met de evolutie van het vak. Haar man is meer de commerciële kracht. Samen vormen ze een complementair team.Marketing is het stokpaardje van Freddy Verschetse. Sponsoring is daarin een belangrijk element. Konvert Interim is hoofdsponsor van Waregem Koerse en sponsor van volleybalclub Knack Roeselare. Ook culturele sponsoring staat op het lijstje.In Oost- en vooral West-Vlaanderen is Konvert Interim een begrip. Daarbuiten nog niet, want een communicatiestrategie heeft het bedrijf niet. "Naar de pers toe zijn we tot nu toe steeds bescheiden geweest," zegt Freddy Verschetse. "Dat is wel typisch voor deze streek. We waren er niet klaar voor. Maar nu we voor de eerste keer naarbuiten zijn gekomen en we verder groeien, zal dat moeten veranderen."GUIDO MUELENAERDE FAMILIE VERSCHETSE V.l.n.r. : Lode Verhelst, Sofie Verschetse, Freddy Verschetse, Silvie Verschetse, Stefanie Verschetse, Annemie Vervaeke, Frank Van De Marlière.