B-Cargo stevent dit jaar af op een tekort van 188 miljoen euro. De jongste weken gaan steeds meer pleidooien richting een stopzetting van de vracht-dochter. Maar Marc Descheemaecker, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, blijft geloven in de groei en de overlevingkansen van B-Cargo. Een voorwaarde is de versnelde uitvoering van het herstructureringsplan. "Ik denk dat we niet veel tijd hebben. We moeten heel snel resultaten zien. Elke dag dat je een herstructurering uitstelt, vreet je kapitaal weg."
...

B-Cargo stevent dit jaar af op een tekort van 188 miljoen euro. De jongste weken gaan steeds meer pleidooien richting een stopzetting van de vracht-dochter. Maar Marc Descheemaecker, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, blijft geloven in de groei en de overlevingkansen van B-Cargo. Een voorwaarde is de versnelde uitvoering van het herstructureringsplan. "Ik denk dat we niet veel tijd hebben. We moeten heel snel resultaten zien. Elke dag dat je een herstructurering uitstelt, vreet je kapitaal weg." MARC DESCHEEMAECKER (NMBS). "Nee. De overheid betaalt geen euro subsidie voor B-Cargo. We kunnen dus niet toestaan dat het eigen vermogen wordt opgesoupeerd. Als dat op is, is er geen activiteit B-Cargo meer. We bestuderen vandaag verschillende scenario's. Maar in geen enkel scenario vragen we de overheid om ook maar één euro bijkomend te investeren in B-Cargo." DESCHEEMAECKER. "Dat scenario bestond al in 2003, kort nadat ik aan het hoofd kwam van de vrachtafdeling. Maar ik heb altijd gepleit voor een herstructurering. Ik vind de verkoop of stopzetting van B-Cargo een onwaarschijnlijke domheid. Je kunt trouwens alleen de activa verkopen. B-Cargo bestaat niet als aparte juridische entiteit, maar is een onderdeel van de NMBS. De stopzetting van de activiteiten zou maatschappelijk onverantwoord zijn. Er zou een gigantische massa vracht op de weg komen. In 2008 vervoerde de onderneming 55,5 miljoen ton vracht." DESCHEEMAECKER. "Dat klopt. Tot in 2005 had het spoor continu dalende marktaandelen. Maar sinds twee, drie jaar winnen we weer marktaandeel van de andere verkeersmodi. Elk jaar 1 procent. In de Antwerpse haven hebben we 13 procent marktaandeel in het containervervoer. We komen van 10 procent. In die van Zeebrugge 42 procent. De beleidsnota van de vorige Vlaamse overheid wil 20 procent marktaandeel voor het spoor." DESCHEEMAECKER. "Volgens het beleidsplan van 2003 konden we in 2009 een break-even bereiken. Maar vanaf november 2008 voelden we de recessie loeihard. Het volume viel met 35 procent terug. Onze kostenstructuur is bijna volledig vast. Dat leidde tot 100 miljoen euro bijkomende verliezen. De personeelsuitgaven bedragen 60 tot 65 procent. De afschrijvingen 20 procent. Onze concurrenten kun-nen hun leasingcontracten voor de treinen opzeggen. Ze kunnen hun personeel ontslaan of technisch werkloos maken. Wij niet. We hebben statutaire werknemers." DESCHEEMAECKER. "Nee. In 2002 hadden we nog een verlies van 340 miljoen euro. Nu moeten we de crisis uitzweten. Het volume daalde in 2009 verder, min 39 procent. Maar we zien een lichte aanzet tot verbetering in de containertrafiek. Maar in de staalindustrie of de autonijverheid is die opleving nog vrij beperkt. Of onbestaande. Daarom is het heel belangrijk dat we onze interne industriële reorganisatie zo snel mogelijk kunnen doorzetten. B-Cargo heeft jaarlijks structurele verliezen van 85 miljoen euro, door historisch gegroeide structuren en onkosten. We hebben vier vorming- en rangeerstations. Dat zijn zeer arbeidsintensieve plekken. Dat worden er twee. Nederland heeft er één. Ook Frankrijk gaat naar één ran-geerstation. Daarnaast willen we het aantal dode uren van het personeel fors terugdringen. De productiviteit van de treinbestuurders zal stijgen." DESCHEEMAECKER. "Juist. Maar het gaat dus om vastbenoemde mensen. Daarvan kan een honderdtal met pensioen. 400 collega's krijgen een andere functie bij de NMBS. Bovendien werven de Belgische spoorwegen de volgende tien jaar telkens 1800 mensen per jaar aan. Daar willen we de 400 andere collega's heenbrengen. Zij krijgen de nodige begeleiding en opleiding. Zodat ook zij met hun vaardigheden en talenten in de groep terechtkunnen." DESCHEEMAECKER. "Dat moet je aan de vakbonden vragen (er wordt sinds november onderhandeld , nvdr). Mijn inschatting is dat de collega's van de vakbonden ook inzien dat er iets moet gebeuren bij B-Cargo. Uiteraard heeft iedereen zijn positie in het debat. We moeten maken dat we erdoor raken. Ik ben discreet over die onderhandelingen. Ik wil ze alle kansen geven. Zodat ze in iets verstandigs uitmonden. Want B-Cargo heeft wel degelijk groeikansen. Als we de structurele verliesposten weg krijgen, en als de economie weer aantrekt, kan B-Cargo vanaf 2012 weer met winst aanknopen." Door Wolfgang Riepl