Afghanistan

Groei bbp: 7,2 %
...

Groei bbp: 7,2 % Bbp: 19 miljard (ppp: 32 miljard) Inflatie: 3,2 % Bevolking: 32,0 miljoen Bbp per hoofd: 590 (ppp: 1.020) De bewegingsruimte van president Hamid Karzai wordt ernstig beperkt door de noodzaak om de loyauteit terug te betalen van de machtige groepen wier steun hem zijn herverkiezing opleverde. De taliban bestoken het regime. Hun aanvallen zijn frequent en bloedig en richten zich ook op belangrijke internationale doelwitten. De economische ontwikkeling en de hervormingen vorderen traag maar meetbaar, en verschillende buitenlandse investeringsprojecten rijzen uit de grond. Groei bbp: 2,8 % Bbp: 1396 miljard (ppp: 963 miljard) Inflatie: 2,8 % Bevolking: 22,9 miljoen Bbp per hoofd: 61.040 (ppp: 42.130) De broze meerderheid van de Labor Party, die aan haar tweede regeerperiode bezig is, haalt misschien het einde van het jaar niet en vervroegde verkiezingen zitten er dik in. De kwetsbaarheid van de regering weerspiegelt zich in het tweedracht zaaiende voorstel voor een koolstoftaks, dat ingediend werd in ruil voor de stem van het enige groene parlementslid, maar wel in strijd is met beloften die eerste minister Julia Gillard voor de verkiezingen deed. Het economische programma werd aangetast door de overstromingen van 2010 en 2011 en heel wat middelen worden afgeleid naar de herstellingswerken. De treffelijke inkomsten uit grondstoffen ondersteunen niettemin de groei. Groei bbp: 6,3 % Bbp: 122 miljard (ppp: 288 miljard) Inflatie: 8,2 % Bevolking: 169,1 miljoen Bbp per hoofd: 720 (ppp: 1710) De Awami League beschikt over een indrukwekkende meerderheid in het parlement en kan naar believen wetten uitvaardigen. De oppositiepartij Bangladesh Nationalist Party bezet zelfs haar zetels niet, maar trekt de straat op om verzet aan te tekenen tegen veranderingen die verdacht ruiken naar de opbouw van een dynastie. De ruzie met India wordt stilaan bijgelegd en dat stimuleert de handel en werkt de positie van Bangladesh als corridor tussen het hart van India en zijn oostelijke gebieden in de hand. Het begrotingstekort wordt uitgerekt om hervormingen aan de aanbodzijde te financieren. Groei bbp: 8,2 % Bbp: 8130 miljard (ppp: 12327 miljard) Inflatie: 3,8 % Bevolking: 1328 miljoen Bbp per hoofd: 6120 (ppp: 9280) De opvolgingsmachinerie wordt in gang getrokken wanneer de volgende generatie van leiders later in het jaar voorgesteld wordt op het congres van de Chinese Communistische Partij. Het duo Xi Jinping en Li Keqiang vormt de voor de hand liggende keuze voor de functie van respectievelijk president en eerste minister. De maatschappelijke kritiek op de toenemende werkloosheid, onwettige onteigeningen en de late uitbetaling van lonen, leidt tot nog meer protest, dat evenwel niet samensmelt tot één grote anti-regeringsbeweging. Er blijft nog maar weinig verlangen naar een verschuiving weg van het eenpartijstelsel over. IN DE GATEN HOUDEN De groei aansturen. Dat de Chinese consumptiemarkt almaar groter wordt, blijkt uit het feit dat een aantal autobouwers van plan is om in 2012 ter plekke productie-eenheden op te zetten. Groei bbp: 4,0 % Bbp: 267 miljard (ppp: 417 miljard) Inflatie: 4,5 % Bevolking: 103,8 miljoen Bbp per hoofd: 2570 (ppp: 4020) President Benigno Aquino begint met een krachtig mandaat en een loyaal Lagerhuis aan het derde jaar van zijn zesjarige ambtstermijn. Maar zijn waarderingscijfers dalen en zijn tegenstanders uit het vorige regime bieden weerstand tegen onderzoeken naar corruptie tijdens hun ambtstermijn. De sluimerende communistische en separatistische rebellie verhoogt de druk en er is ook nog het machtshongerige leger. Het wordt dus een woelig jaar voor Aquino. De tragere groei van de Verenigde Staten weegt op de economie. Groei bbp: 3,9 % Bbp: 262 miljard (ppp: 373 miljard) Inflatie: 3,4 % Bevolking: 7,2 miljoen Bbp per hoofd: 36.650 (ppp: 52.170) De voorstanders van democratie komen de straat op om hun zaak te verdedigen in de aanloop naar de verkiezingen voor de wetgevende raad en de chief executive. Het wordt evenwel geen Aziatische Lente en het is onwaarschijnlijk dat het protest dezelfde omvang als in 2003 haalt. De gezondheid van de economie draagt ertoe bij dat het ongenoegen de kop ingedrukt wordt. De stevige vraag vanuit het binnenland naar de diensten vormt een compensatie voor de zwakke markten in het Westen. Groei bbp: 7,8 % Bbp: 2367 miljard (ppp: 5083 miljard) Inflatie: 7,7 % Bevolking: 1220 miljoen Bbp per hoofd: 1940 (ppp: $ 4170) De coalitieregering die geleid wordt door de Congrespartij verliest steun door de wijdvertakte corruptie en de fragmentarische economische verwezenlijkingen. Vooral de omkoperij werd voor het voetlicht gesleurd door de activiste Anna Hazare, wier protest leidde tot betogingen in heel het land. Niettemin houdt de regering van eerste minister Manmohan Singh het vol tot aan het einde van de regeerperiode in 2014, niet het minst omdat de oppositiepartij Bharatiya Janata al even bezoedeld is. Een sterke interne groei en de buitenlandse vraag naar diensten stuwen de economie vooruit, al vertraagt het expansietempo wel. IN DE GATEN HOUDEN Bultruggen. Naast kamelenraces zijn er ook dansende dromedarissen, acrobatiek en een schoonheidswedstrijd te zien op het Bikaner Camel Festival in januari. Groei bbp: 6,3 % Bbp: 989 miljard (ppp: 1216 miljard) Inflatie: 5,2 % Bevolking: 248,2 miljoen Bbp per hoofd: 3990 (ppp: 4900) De coalitieregering van president Susilo Bambang Yudhoyono, die aan haar tweede ambtstermijn bezig is, is niet populair. Corruptie en interne twisten verzieken de sfeer. Haar overlevingskansen worden echter niet bedreigd en de sterke economie tempert de toorn van de bevolking. China vervangt deels de westerse handelspartners, maar het land blijft wel trouw aan zijn traditie van niet-gebondenheid en ziet zijn invloed in het buitenland toenemen. Het toenemende binnenlandse verbruik schraagt de economie. IN DE GATEN HOUDEN Na Atjeh. De terroristische dreiging van separatistische groeperingen houdt aan in de verspreide archipel, ondanks de vredesakkoorden die in 2005 gesloten werden met een aantal van de belangrijkste. Sporadische maar dodelijke aanvallen blijven mogelijk. Groei bbp: 2,2 % Bbp: 6410 miljard (ppp: 4540 miljard) Inflatie: 1,0 % Bevolking: 126,1 miljoen Bbp per hoofd: 50.830 (ppp: 36.000) Yoshihiko Noda werd eind 2011 verkozen tot eerste minister. Hij krijgt te maken met een politieke patstelling en economische stagnatie. Geen enkele van zijn recente voorgangers is erin geslaagd om meer dan achtttien maanden in functie te blijven. Met zijn zelfonthechting, het feit dat hij tot nog toe vrij is van de schandalen die sommige van zijn voorgangers de kop kostten, en zijn vrij agressieve houding tegenover de Japanse budgettaire malaise, krijgt hij de kans om het land uit zijn twintig jaar durende moedeloosheid te halen. Hij staat echter voor een berg uitdagingen en ook het gebrek aan publieke steun speelt hem parten. De wederopbouw na de tsunami tilt de economie enigszins op, maar de groeivoet in 2012 vormt wel voor enige tijd een hoogtepunt. IN DE GATEN HOUDEN Blauwe maan. Tijdens het shintofestival Hadaka Matsuri wordt een naakte, kaalgeschoren man door de straten van Inazawa City achternagezeten door 9000 mannen gekleed in een lendendoek. Door hem aan te raken hopen ze geluk te krijgen in het komende jaar. Groei bbp: 4,4 % Bbp: 292 miljard (ppp: 473 miljard) Inflatie: 2,6 % Bevolking: 29,0 miljoen Bbp per hoofd: 10.050 (ppp: 16.320) De regerende Barisan Nasional-coalitie maakt er een gewoonte van vervroegde verkiezingen uit te schrijven, maar wordt nu wellicht daarin ontmoedigd door de recente teleurstellende resultaten in Sarawak, een van de kerngebieden. De voorzittersverkiezingen van de United Malays National Organisation, de dominerende fractie in de coalitie, vinden wel degelijk plaats en het is mogelijk dat de verdrijver van Najib Razak partijleider en president wordt. De oppositiealliantie Pakatan Rakyat moet het doen zonder boegbeeld Anwar Ibrahim, die beschuldigd wordt van sodomie. De economie doet het goed omdat de handel in Azië uitbreiding neemt. IN DE GATEN HOUDEN Uit de startblokken. Legoland Malaysia, het zesde themapark van de speelgoedfabrikant en het eerste in Azië, opent de poorten in 2012. Er worden ongeveer 30 miljoen legoblokjes gebruikt. Groei bbp: 4,3 % Bbp: 254 miljard (ppp: 514 miljard) Inflatie: 10,0 % Bevolking: 193,1 miljoen Bbp per hoofd: 1310 (ppp: 2660) Kibbelende politici strijden om de macht. Gevaar voor een tussenkomst van het leger is er niet, want dat is in diskrediet door de Amerikaanse interventie waarbij Osama bin Laden omkwam. De betrekkingen met de Verenigde Staten zijn er op achteruitgegaan, deels wegens de Obama-affaire, en de hulpstromen worden beperkt, maar betere betrekkingen met China kunnen dat gat vullen. Een opleving van de investeringen tilt de economische groei op. IN DE GATEN HOUDEN Niet echt welkom. De voormalige militaire autocraat Pervez Musharraf heeft gezegd dat hij in maart uit ballingschap terugkeert aan het hoofd van zijn nieuwe politieke partij. Gezien de donkere wolken waaronder hij ooit vertrok, hoeft hij zich niet meteen aan een rode loper te verwachten. Groei bbp: 4,0 % Bbp: 281 miljard (ppp: 261 miljard) Inflatie: 2,9 % Bevolking: 5,4 miljoen Bbp per hoofd: 52.220 (ppp: 48.560) De prestatie van de oppositie tijdens de parlementsverkiezingen van 2011 - toen ze 6 van de 87 zetels veroverde - lijkt misschien weinig indrukwekkend, maar het is wel een een verdrievoudiging. De regerende People's Action Party is dus gewaarschuwd. Ze reageert met wat meer aandacht voor de bekommernissen van de bevolking, maar is waarschijnlijk niet in staat om de fundamentele hervorming door te voeren die vroeg of laat toch nodig is. De economie verzwakte naarmate de wereldwijde handel afneemt.Groei bbp: 3,0 % Bbp: 518 miljard (ppp: 1007 miljard) Inflatie: 1,7 % Bevolking: 23,3 miljoen Bbp per hoofd: 22.170 (ppp: 43.120) Het jaar begint met parlements- en presidentsverkiezingen. Het resultaat hangt af van het vermogen van de oppositiepartij DPP (Democratic Progressive Party) om tegemoet te komen aan de groeiende drang onder de bevolking voor toenadering tot het vasteland zonder dat ze haar pro-onafhankelijkheidswortels verloochent. Het wordt moeilijk om de regerende Kuomintang opzij te zetten, gezien de sterke economie en de grotendeels positieve respons die het zeestraatoverspannende beleid krijgt. De partij blijft dus allicht aan de macht. De afnemende export vertraagt de groei. Groei bbp: 4,2 % Bbp: 381 miljard (ppp: 663 miljard) Inflatie: 3,2 % Bevolking: 68,8 miljoen Bbp per hoofd: 5540 (ppp: 9630) De invloed die de populistische miljardair Thaksin Shinawatra verwierf met zijn eerste verkiezingsoverwinning in 2001 werd nauwelijks aangetast door diegenen die hem in 2006 middels een coup opzijzetten. De opgang van zijn zuster Yingluck Shinawatra tot het premierschap, na een verpletterende overwinning van haar Puea Thai Party in 2011, lijkt een wederopstanding van zijn politiek, en misschien van de man zelf, in te luiden. De politiek, het veiligheidsbeleid en de teneur van het dagelijkse leven weerspiegelen de langlopende confrontatie tussen het Shinawatra-kamp en het royalistische establishment. Het vooruitzicht van politieke beroering weegt op de economische toekomst, maar een gezonde groei blijft waarschijnlijk. Groei bbp: 6,3 % Bbp: 128 miljard (ppp: 325 miljard) Inflatie: 12,0 % Bevolking: 89,5 miljoen Bbp per hoofd: 1430 (ppp: 3640) De hardliners en de hervormingsgezinden in de Communistische Partij wedijveren om de bovenhand te krijgen. Een realistische externe aanval op de hegemonie van de partij valt echter niet te verwachten. Vooruitgang bij de politieke hervorming valt nauwelijks te bespeuren. De relaties met het Westen ontdooien verder, naarmate langlopende territoriale geschillen de betrekkingen met China bekoelen. Een beperkte verstrakking doet ook de economie enigszins afkoelen. IN DE GATEN HOUDEN Aanhoudende investeringen. De buitenlandse investeringen blijven toestromen. Het Finse Nokia bouwt een gsm-fabriek, het Russische Atomstroiexport een basis voor nucleair onderzoek, het Japanse Sapporo een brouwerij en het Britse IHG begint zijn eerste Holiday Inn te managen. Groei bbp: 3,7 % Bbp: 1245 miljard (ppp: 1582 miljard) Inflatie: 2,9 % Bevolking: 49,8 miljoen Bbp per hoofd: 25.010 (ppp: 31.770) President Lee Myung-bak verliest aan invloed in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in december. De parlementsverkiezingen in april zetten daarbij de toon. De regerende GNP (Grand National Party) is goed geplaatst om de controle te behouden. De favoriet om Lee Myung-bak op te volgen is aartsrivale Park Geun-hye van de GDP, die ondanks haar verzet tegen sommige hervormingsvoorstellen van de regering, een even bedrijfsvriendelijk beleid wil voeren. De economie vertraagt opnieuw na de opleving in 2010. IN DE GATEN HOUDEN Druppel in de oceaan. Yeosu wordt van mei tot augustus het toneel van een internationale tentoonstelling over de duurzame aanwending van oceanen en kusten.