Dat de groeilanden niet langer populair zijn bij beleggers, hoeft niet te verbazen. Van de vijf BRICS-landen kunnen er drie - Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika - bezwaarlijk nog als een groeiland worden bestempeld. Alle drie zijn ze het slachtoffer van de scherpe val van de grondstoffenprijzen en hun gebrekkige economische beleid. De belangrijkste oorzaak van die grondstoffenval is de groeivertraging in China. Sinds midden vorig jaar zitten de aandelenmarkten van de opkomende landen in het slop. Maar weinig particuliere beleggers hebben er nog investeringen. Volgens Andrew Swan - de beheerder van het BlackRock Asian Dragon Fund, een aandelenfonds dat belegt in de Aziatische groeimarkten - is dat een grote vergissing. Volgens hem zijn de Aziatische beurzen klaar voor een comeback.
...

Dat de groeilanden niet langer populair zijn bij beleggers, hoeft niet te verbazen. Van de vijf BRICS-landen kunnen er drie - Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika - bezwaarlijk nog als een groeiland worden bestempeld. Alle drie zijn ze het slachtoffer van de scherpe val van de grondstoffenprijzen en hun gebrekkige economische beleid. De belangrijkste oorzaak van die grondstoffenval is de groeivertraging in China. Sinds midden vorig jaar zitten de aandelenmarkten van de opkomende landen in het slop. Maar weinig particuliere beleggers hebben er nog investeringen. Volgens Andrew Swan - de beheerder van het BlackRock Asian Dragon Fund, een aandelenfonds dat belegt in de Aziatische groeimarkten - is dat een grote vergissing. Volgens hem zijn de Aziatische beurzen klaar voor een comeback. "Beleggers in de opkomende landen hebben al vijf moeilijke jaren achter de rug", zegt Swan. "De voorbije maanden was er een licht herstel. Ik geloof dat de Aziatische beurzen de komende maanden kunnen blijven stijgen." Doordat Aziatische aandelen zo weinig geliefd zijn bij beleggers, zijn ze heel goedkoop. "Om terug te keren naar hun historische langetermijngemiddelde zouden ze met 50 procent moeten stijgen", legt Swan uit. "Bovendien zitten beleggers die er nog posities hebben hoofdzakelijk in defensieve aandelen. Vooral de cyclische aandelen (zoals autobouwers, banken, luxeproducenten en producenten van duurzame consumptiegoederen, nvdr) zijn het goedkoopst." Swan vindt dat beleggers de zaken te somber inzien. "Ze verwachten dat het allemaal nog erger wordt. Wij verwachten dat de toestand licht zal verbeteren. In zo'n omgeving zullen risicovolle activa - in het bijzonder aandelen - verder herstellen." Gezien de volatiliteit op de aandelenmarkten, raadt hij aan de komende drie maanden gespreid in te stappen in Aziatische aandelen. "Hoeveel de beurzen zullen stijgen, weet ik niet, maar we verwachten dit jaar een positief rendement." Volgens Swan houden beleggers er nog geen rekening mee dat het beleid van de grote centrale banken meer op elkaar is afgestemd dan de voorbije jaren. De koers van de Federal Reserve (Fed) heeft de problemen van de groeilanden verergerd. Swan: "In de nasleep van de financiële crisis heeft de Fed van 2009 tot 2013 een vloedgolf van goedkoop geld de wereld in doen rollen. Dat kapitaal heeft zijn weg gevonden naar de aandelen- en de obligatiemarkten van de groeilanden. Het einde van dat goedkopegeldbeleid heeft een omgekeerde kapitaalbeweging in gang gezet, met forse koersdalingen als gevolg. De groeilanden zijn als kreeftvallen: het is gemakkelijker erin dan eruit te stappen." De ommezwaai in het beleid van de Fed heeft de voorbije jaren zware druk gezet op de Aziatische economieën en munten. De Fed is de voorbije maanden opnieuw voorzichtiger. Daardoor is de stijging van de dollar gestopt en hebben de munten van de groeilanden zelfs wat terrein kunnen herwinnen. De financieringsomstandigheden voor bedrijven in India en China, die onder zware druk van de kapitaalvlucht stonden, zijn merkelijk verbeterd. Een tweede steun voor de comeback van Aziatische aandelen is de verbetering van de winstgevendheid van de bedrijven. Swan merkt sinds enkele maanden een ontluikend economisch herstel op de Aziatische groeimarkten. "De consumptie heeft zich sterk gehouden en groeit in een gezond tempo, maar nog opvallender is het recente herstel van de investeringen in vaste activa in China." Volgens Swan investeren niet alleen de overheden opnieuw in infrastructuur, maar beleeft ook de vastgoedmarkt een opmerkelijk herstel. "De overheid heeft de voorbije jaren de vastgoedmarkt stevig onder handen genomen, om de speculatie aan banden te leggen", legt Swan uit. "De nieuwbouw daalde sterk, net zoals de huizenvoorraad. Daardoor zijn de prijzen opnieuw aan het stijgen en herstelt de bouwactiviteit." Hij verwacht dit jaar dat de economische groei in Azië beter is dan de voorbije drie jaar - en ook beter dan beleggers verwachten. In combinatie met de stabielere wisselkoersen zal het herstel de winstgevendheid van de bedrijven - en de aandelenkoersen - doen opleven. Bovendien voltrekt zich een mentaliteitswijziging bij de bedrijven. De voorbije jaren stonden Aziatische ondernemingen onder enorme druk om even snel of zelfs sneller te groeien dan de economie. Dat deed hen zwaar investeren in nieuwe productiecapaciteit - los van de vraag naar hun producten, waardoor in veel sectoren overcapaciteit ontstond. De ongebruikte capaciteit heeft de winstmarges van de Aziatische bedrijven doen dalen. Die investeringsgekte is sterk afgenomen. De focus is verschoven naar het wegwerken van de overcapaciteit. Volgens Swan is dat ook een impuls voor het herstel van de Aziatische bedrijfswinsten. Of de Aziatische aandelenkoersen de komende jaren blijven stijgen, hangt volgens Swan af van de economische hervormingen die de Chinese overheid doorvoert. "China heeft al veel maatregelen genomen die op lange termijn een positief effect zullen hebben", stelt hij. Zo is er de beslissing meer privékapitaal toe te laten in voordien zwaar gereguleerde sectoren, zoals de financiële sector. Swan geeft het voorbeeld van de grote Chinese internetbedrijven, die vorig jaar een licentie hebben gekregen om financiële diensten aan te bieden. Zo kunnen ze kredieten toekennen aan hun klanten. "Enkele jaren geleden was dat ondenkbaar", aldus Swan. Volgens hem helpen zulke maatregelen de efficiëntie van de Chinese financiële sector te verbeteren. "Voordien konden enkel bedrijven met de juiste connecties kredieten verkrijgen bij de staatsbanken, en bleven consumenten en kleine bedrijven in de kou staan. De schuldenberg waar China mee kampt, zit daarom bij de grote staatsbedrijven, niet bij de gezinnen. Via de privéspelers zal krediet beter doorstromen naar wie het echt nodig heeft", stelt Swan. Achter de schermen wordt ook gewerkt aan de hervorming van oude sectoren als staal, papier, steenkool en glas. Die kampen met chronische overcapaciteit. "China wil vermijden dat het dezelfde weg opgaat als Japan, waar banken verlieslatende bedrijven rechthouden en de overcapaciteit blijft bestaan", aldus Swan. Hij verwacht in de tweede jaarhelft meer nieuws over de herstructurering van die sectoren. Als de hervormingen uitblijven, zal het herstel van de Aziatische aandelenkoersen maar van korte duur zijn. Mathias Nuttin"De groeilanden zijn als kreeftvallen: het is gemakkelijker erin dan eruit te stappen"