Overname afgeblazen
...

Overname afgeblazenDe in augustus aangekondigde overname van het Wilrijkse systeemhuis Axi nv door het Amerikaanse EDS is in stilte afgevoerd. Volgens woordvoerder Kris Poté van EDS in de Financieel-Economische Tijd "kon men het niet eens worden over het bedrijfsbeleid na de integratie van Axi in EDS". Axi ontstond in 1985 uit een management buy-out bij de VEV-informaticadiensten. Het heeft zes aandeelhouders, die ook werken in het bedrijf. Volgens Patrick Vierin van Axi is het overnameaanbod van EDS overwogen om verschillende redenen : de ouder wordende aandeelhouders (bestuurder-algemeen directeur Karel Henneman trekt zich geleidelijk terug en laat de dagelijkse leiding over aan Patrick Vierin), de noodzaak aan bijkomende middelen om de groei (29 % in 1995) te financieren en tenslotte de waarschuwing van 1994 (toen Axi voor het eerst sinds 1985 verlies leed, onder meer door de vertraging met het grote project bij Justitie, een coproductie met IBT). Vierin : "Die problemen zijn intussen opgelost. In '94 hebben we ons gereorganiseerd in verticale entiteiten Oracle, Notes, opleiding, hardware en dat heeft in minder dan zes maanden tijd vruchten afgeworpen. De software voor de automatisering van de vredegerechten, politierechtbanken en parketten is ontwikkeld. We doen nu alleen nog begeleiding. We hebben daar een zeer tevreden klant. Het voorbije jaar is het beste sinds 1985." Volgens Patrick Vierin kon EDS niet accepteren dat de Axi-ploeg nog twee jaar als een zelfstandige entiteit binnen EDS wou werken. "Klanten en personeel waren opgelucht," verzekert hij. Axi ontwikkelt al sinds 1985 software met een eigen methodologie, op basis van de Oracle-database, met eigen ontwikkelingstools voor analyse en het schrijven van toepassingen. Bij een overname van EDS zou deze knowhow eerder vroeg dan laat verloren gaan, ook voor de klanten. EDS zelf had volgens Vierin vooral belangstelling voor het gekwalificeerd IT-personeel van het 125 man sterke Axi. De huidige schaarste aan IT-mensen doorkruist de groeiplannen immers van EDS in België. Hoe moet het nu verder ? Volgens Patrick Vierin is er geen probleem tussen de aandeelhouders ("als je al twintig jaar samenwerkt, ga je geen ruzie meer maken"). Blijft de groeifinanciering. Vierin : "We zoeken een partner die wil investeren. Geen overname, maar een participatie." Kandidaten ? "Momenteel praten we met niemand. We geven ons zes maanden om een plan uit te werken voor de komende drie jaar. Er bestaan tientallen systemen van participatie. Die zullen we midden '97 bekijken. Gezien ons resultaat in 1996 is dat geen dringende zaak."De aandeelhouders van Axi zijn Karel Henneman, Patrick Vierin, Antoine Hendrickx, Antoon Van Nuffel, Ingrid Brion, Jef De Schutter.