We doen AVR uit Roeselare wat tekort als we het bedrijf, in handen van de familie Nollet, omschrijven als een fabrikant van rooimachines. Behalve aardappelrooiers produceert het ook loofklappers, hakenfrezen, pootmachines en inschuurmateriaal. De klanten van AVR zijn veelal loonwerkers of akkerbouwers. Voor elk type landbouwmachine positioneert AVR zich als een innovator. General manager Stefan Top houdt al jaren vast aan het principe van één grote innovatie per jaar. De jongste jaren lukt dat makkelijk. Deze zomer nog vernieuwde AVR zijn sterproduct, de aardappelrooier Puma 3, met een speciale rooibek. Die maakt oogsten in droge of natte weersomstandigheden makkelijker. "De aandeelhouders hebben het management de opdracht gegeven sterk in te zetten op innovatie en groei", zegt Top. "Innovatie heeft altijd onze groei gestimuleerd. We hebben een familiale aandeelhouder die al lang in deze business zit (zie kader Twee familiale eigenaars en een buitenlands intermezzo, nvdr...

We doen AVR uit Roeselare wat tekort als we het bedrijf, in handen van de familie Nollet, omschrijven als een fabrikant van rooimachines. Behalve aardappelrooiers produceert het ook loofklappers, hakenfrezen, pootmachines en inschuurmateriaal. De klanten van AVR zijn veelal loonwerkers of akkerbouwers. Voor elk type landbouwmachine positioneert AVR zich als een innovator. General manager Stefan Top houdt al jaren vast aan het principe van één grote innovatie per jaar. De jongste jaren lukt dat makkelijk. Deze zomer nog vernieuwde AVR zijn sterproduct, de aardappelrooier Puma 3, met een speciale rooibek. Die maakt oogsten in droge of natte weersomstandigheden makkelijker. "De aandeelhouders hebben het management de opdracht gegeven sterk in te zetten op innovatie en groei", zegt Top. "Innovatie heeft altijd onze groei gestimuleerd. We hebben een familiale aandeelhouder die al lang in deze business zit (zie kader Twee familiale eigenaars en een buitenlands intermezzo, nvdr) en die ervan overtuigd is dat je uit de markt gedreven wordt, als je niet blijft innoveren." Die innovatiedrang uit zich in zowat alle productcategorieën, maar de groei drijft vooral op het succes van de Puma-aardappelrooimachines. De eerste versie kwam elf jaar geleden op de markt. Intussen zijn daarvan en van de opvolgers ruim tweehonderd exemplaren verkocht. Dit jaar komen er nog veertig bij. De huidige Puma 3 is een zelfrijdende machine die vier rijen aardappelen in één beweging kan rooien. AVR schrijft het succes toe aan de intern ontwikkelde en gepatenteerde reinigingsmodule Varioweb. Die scheidt tijdens het rooien het loof van de aardappelplanten en de aarde van de aardappelen. Afhankelijk van de grond zorgt de module voor meer of minder reiniging. "Het is deels aan die module te danken dat we de wereldleider in dat segment zijn geworden", klinkt het. Ook de omzetcijfers van AVR gaan crescendo. Van 28 miljoen euro in 2009 ging het naar 44 miljoen euro in 2014. In 2015 volgde een lichte terugval naar 36,5 miljoen. Ook de nettowinst, van 2009 tot 2014 verdubbeld tot 3,2 miljoen euro, kende een dip. "Dit jaar mikken we op 45 tot 46 miljoen euro. Het mindere 2015 had vooral te maken met de slechte landbouwconjunctuur en de druk op de aardappelteelt", verklaart Top. De heropleving in 2016 dankt AVR aan de goede verkoop op de Belgische markt. Tot voor kort haalde het bedrijf driekwart van zijn verkoop in het buitenland. AVR voert uit naar onze buurlanden, maar ook naar Polen, Rusland, de Scandinavische landen en Canada. "In verschillende landen slinken de mogelijkheden", weet Top. "De export naar Rusland lijdt onder het handelsembargo, de slechte koers van de roebel en de bijbehorende dalende koopkracht. Dat laatste geldt ook voor Zuid-Afrika. In Latijns-Amerika heeft Brazilië politieke zorgen en evolueert de economische situatie van Argentinië traag. De Belgische markt bracht soelaas. De groei van aardappelverwerkende bedrijven zoals Agristo of Clarebout laat zich ook in onze niche voelen. We mogen van geluk spreken dat we in aardappels gespecialiseerd zijn, want de rest van de landbouwmechanisatie draait niet echt lekker." Door de groei die AVR sinds het begin van dit decennium neerzette, botste het op de grenzen van zijn productiecapaciteit. Het aantal nieuwe modellen steeg en de machines worden almaar groter. Het kocht extra grond naast de eigen site. Een nieuwe hal verdubbelde de productiecapaciteit tot 30.000 vierkante meter. "We hadden op een bepaald moment zes of zeven externe hallen nodig. Als je dan de kans krijgt extra gronden te verwerven, dan is dat een trigger." Stefan Top stapte naar de aandeelhouders en kreeg groen licht voor de operatie. Samen met zijn vrouw, Inge Nollet, tekent Stefan Top overigens voor de helft van het kapitaal in AVR. Zijn schoonbroer Krist Nollet heeft de andere helft van de aandelen in handen. De familie ziet de verwevenheid tussen het operationeel management en het eigenaarschap allerminst als een rem op de groei. "Het is vooral belangrijk om je familiebedrijf toekomstgericht te leiden", zegt Stefan Top. "Als je werkt met mensen die weten waarmee ze bezig zijn, dan kun je het aandeelhouderschap en het operationeel management zeer goed scheiden." Voor veel familiebedrijven is de komst van private equity het moment waarop ook niet-familiale bestuurders aan boord komen. AVR kon de recente uitbreiding financieren zonder extern kapitaal en als het van de familie Nollet afhangt, dan blijft dat ook voor de verdere groei het geval. "De raad van bestuur heeft bij het definiëren van mijn opdracht expliciet gevraagd voldoende marge te genereren", aldus Stefan Top. "En voldoende marge betekent dat we er onze groei zelf mee kunnen blijven betalen. We willen vooral gezond groeien. We zetten in op innovatie en willen niet per se de grootste zijn. Groeien om te groeien past niet in onze strategie." Wouter Temmerman, fotografie Michel Wiegandt