En financiering
...

En financieringNiet alleen autofabrikanten en -importeurs strijden momenteel om de gunst van de autokoper, ook banken voeren tijdens het Autosalon een ware financieringsslag. Zo meldt de Generale Bank op affiches dat bestuurders die hun wagen volledig in de prak rijden voortaan de aangegane financiering niet langer hoeven te betalen. Cera Bank beklemtoont in radiospotjes en advertenties dan weer hoe scherp haar financieringsproduct wel is geprijsd. "In deze markt speelt prijs een belangrijke rol," verklaart Koen Peeters, verantwoordelijk voor reclame bij Cera Bank. "Tijdens het Autosalon wordt de concurrentie alleen maar verscherpt." Een standpunt dat wordt gedeeld door Guido Boffé, hoofd van de directie kredieten van Cera Bank. "Er zijn niet alleen veel bancaire aanbieders. Ook steeds meer importeurs offreren zelf financieringen. Vaak doen ze zelfs aan interne subsidiëring. En ten slotte zijn er nog de financiële en operationele leasingmaatschappijen." Cera Bank maakte onlangs een studie over de wagenfinancieringen die bij de bank werden afgesloten. Daaruit blijkt dat een wagen en de daaraan verbonden kosten een groot deel van het gezinsbudget opslorpen. Jongeren (tot 25 jaar) besteden maximaal 42 % van hun gezinsinkomen aan de wagen. De modale Belg trekt er 25 % voor uit. Gemiddeld wordt 445.000 frank voor een nieuwe wagen geleend en 270.000 frank voor een tweedehandse wagen. Vorig jaar is het aantal financieringen voor tweedehandse wagens trouwens een beetje gedaald. Voor elke 100 nieuwe wagens die worden gefinancierd, zijn er 122 tweedehandse. In 1996 was die verhouding nog 100 tegen 128. Uit het onderzoek blijkt ook dat zelfstandigen hogere leningen aangaan dan particulieren.Cera maakte dezelfde oefening ook voor motoren. Voor gemotoriseerde tweewielers wordt gemiddeld 191.000 frank bij de bank geleend. Ook hier vragen de zelfstandigen hogere bedragen dan de particulieren.Trends in het leengedrag zijn : hoe ouder de wagen, hoe meer er procentueel voor de aankoop wordt geleend ; hoe ouder de ontlener, hoe lager het geleende bedrag (procentueel gezien) ; jongeren lenen 10 % van de aankoopprijs meer dan 60-plussers, zelfstandigen lenen 4 % meer dan particulieren. Bij nieuwe wagens wordt 69 % van het aankoopbedrag gefinancierd. Voor een tweedehandse wagen van meer dan twee jaar oud gaat men naar de bank om 81 % van het aankoopbedrag te lenen.Hoewel er door iedereen zwaar op prijs wordt gespeeld, gaan klanten meestal toch naar de eigen bank om een lening voor een voertuig af te sluiten. "Wat niet belet dat we ieder jaar via de wagenfinanciering nieuwe klanten werven. Zo'n klant kunnen we dan voordelen bieden : niet alleen de lening, maar ook loondomiciliëring," aldus Boffé.De markt van nieuwe wagens is in 1997 vrijwel stabiel gebleven (-0,28 % ten opzichte van 1996). Dat betekent ook dat de markt voor financieringen niet echt kan groeien. Boffé stipt daarbij aan dat er veel spelers op deze markt zijn en iedereen zich op zijn manier wil onderscheiden. Zo biedt Cera Bank, naast de financiering, ook een zogenaamd optiepakket aan. Het bevat een reeks kortingsbonnen die bij partners als Midas, Kärcher, Mobistar, Carglass kunnen worden ingeleverd. CERA-WAGENFINANCIERING Scherpe campagne op competitieve markt.